Nasza szkoła
Odkrywamy talenty
Nasze wyróżnienia
25lecie szkoły
previous arrow
next arrow
 

vulcan

googleclassroom

instaling

fzaproszenie.jpg

11

ts

twojedane

bip sp12

12

herbsiedlec

wioskalogo

Dwunastka zaprasza

Rozpocznij_naukę_w-fill-312x175.png

Zapraszamy do obejrzenia filmu „Dwunastka zaprasza”

 https://youtu.be/yVhupfw0cG0

 

W ciągu całego roku święta takie jak Boże Narodzenie czy urodziny wprowadzają duże urozmaicenie i tworzą tradycję, ponieważ są ważne a zarazem przyjemne dla ludzi. Tak jak cała rodzina, również świetlica szkolna potrzebuje wesołych, poświęconych zabawie, ekscytujących dni i imprez masowych, gdyż jest popyt wśród dzieci na radość i "ciekawość czegoś nowego".

Imprezy i uroczystości masowe w świetlicy powinny być integralnym i stałym elementem życia szkoły, ponieważ mają one na celu nie tylko zapewnienie dobrej zabawy uczestnikom, ich integrację i zdrową rywalizację, ale jednocześnie interdyscyplinarne scalenie ze szkolnym systemem dydaktyczno - wychowawczym. Jest to również doskonała reklama szerokiej oferty produktów i możliwości nowoczesnej świetlicy szkolnej.
W imprezach masowych, które stanowić część szkolnego wychowania, tkwią wielkie możliwości oddziaływania na dzieci i młodzież. Mogą one stać się źródłem niezapomnianych przeżyć i wrażeń, kształtować wrażliwość emocjonalną, wyobraźnię, szacunek dla symboli, tradycji, rozwijać więź międzyludzką, poszerzać doświadczenia. Dlatego też są one niezbędne w życiu świetlicy i należy je organizować jak najczęciej. Są to między innymi: pasowanie na świetlika, andrzejki, świetlicowa wigilia, Dzień Babci i Dziadka, bal karnawałowy, Dzień Matki, Dzień Dziecka itp.
Sam fakt organizowania imprez masowych nie gwarantuje jednak, że będą one miały duży wpływ na rozwój dzieci oraz kształtowanie pozytywnych postaw. Sukces w tym względzie, mogą zapewniż tylko imprezy dobrze zorganizowane, tj. spełniające pewne warunki, z których najważniejsze to:
 • dobrowolność uczestnictwa w przedsięwzięciu;
 • właściwy wybór miejsca (pomieszczenia) na imprezę, zapewniający wygodne możliwości aktywnego uczestnictwa i dobrą akustykę;
 • atrakcyjna, starannie przemyślana tematyka;
 • angażowanie w przygotowanie imprezy maksymalnej liczby dzieci i młodzieży oraz rodziców;
 • odzwierciedlanie potrzeb i zainteresowań dzieci i młodzieży;
 • obejmowanie zasięgiem imprezy szerokiej społeczności uczniowskiej, wychowawców oraz rodziców dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej;
 • bogata oprawa plastyczna i muzyczna;
 • wartki, sprawny i urozmaicony przebieg imprezy (np.: różnorodne konkursy plastyczne, muzyczne, turnieje sprawnościowe, kiermasze prac dzieci, loterie fantowe, tańce integracyjne, kalambury itp.);
 • stworzenie radosnej i odświętnej atmosfery;
 • czynienie imprezy płaszczyzną poznania pozytywnych wzorów osobowych i kulturowych oraz szerokiej integracji;
 • dokładna informacja (reklama) na temat imprezy: rodzaj, treść, adresat, termin, miejsce, czas trwania.
 
Podstawą każdej imprezy powinien stanowić starannie przemyślany scenariusz, uwzględniający obok kwestii związanych z tematyką wyznaczonego projektu, także i takie sprawy organizacyjne jak: wiek uczestników, warunki lokalowe, czas przewidziany na przygotowania, niezbędne rekwizyty, kostiumy, dekoracje, czy też możliwości pozyskania sponsorów do realizacji poszczególnych zadań itp.
Nieodzowne jest podejmowanie przez wychowawców świetlic ciągłych poszukiwań nowych, ciekawych wzorów imprez masowych, wychodzących poza tradycyjny repertuar okolicznościowych imprez kalendarzowych. Na uwagę zasługują tu na pewno bardzo różnorodne i oryginalne projekty imprez proponowane przez Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA skupiającą osoby zainteresowane ożywieniem procesu dydaktyczno - wychowawczego w szkole wykorzystując pedagogikę zabawy, np.:ćwierćland, Podróż do Hollywood!
Oddziaływanie wychowawcze imprez w bardzo dużym stopniu uzależnione jest od animatora, który odpowiada za jej przygotowanie. Proces wspólnego tworzenia małego "dzieła artystycznego", jakim jest impreza masowa, wpływa na układ stosunków między wychowawcą a dziećmi i młodzieżą. W układzie tym nauczyciel musi zrezygnować z "pouczania", narzucania gotowych rozwiązań, lecz przyjąć zalecaną przez teoretyków wychowania estetycznego postawą tzw. "dyskusyjną", polegającą na inspirowaniu i stymulowaniu twórczych poszukiwań uczniów, poprzez traktowanie ich jako pełnoprawnych współuczestników dyskusji nad koncepcją imprezy, respektowania ich poglądów oraz pomysłów interpretacyjnych. Należy stworzyć możliwość udziału bezpośredniego, nawet bardzo skromnego, każdemu uczestnikowi, gdyż poprzez taniec, śpiew czy rysunek, udział w imprezie jest zabawą w teatr, która kształci i rozwija w sposób zindywidualizowany każde dziecko. Taka organizacja służy zarówno korzystnej realizacji zadania artystycznego, jakim jest impreza, jak i miłej atmosferze pracy, wzajemnemu poznaniu się i zrozumieniu.
Nieodłącznym towarzyszem każdej imprezy masowej w świetlicy szkolnej powinien być fotoreporter - kronikarz świetlicowy, który uwieczni nie tylko najważniejsze momenty, ale i najzabawniejsze chwile, z radością wspominane po latach przez uczniów i nauczycieli.
Więcej emocji, przestrzeń do zabawy i wolność wypierają dokładnie planowane postępowanie według ustalonego wzorca imprez. Więcej przeżywania, mniej nastawienia na wynik oraz więcej pobudzania, mniej regulowania - to atuty imprez masowych organizowanych w świetlicach szkolnych. 

mgr Marzena "Majka" Arct

Joomla Template - by Joomlage.com