Nasza szkoła
Odkrywamy talenty
Nasze wyróżnienia
25lecie szkoły
previous arrow
next arrow
 

vulcan

googleclassroom

instaling

fzaproszenie.jpg

11

ts

twojedane

bip sp12

12

herbsiedlec

wioskalogo

Dwunastka zaprasza

Rozpocznij_naukę_w-fill-312x175.png

Zapraszamy do obejrzenia filmu „Dwunastka zaprasza”

 https://youtu.be/yVhupfw0cG0


Temat:
Portret mojej mamy

UCZESTNICY: Dzieci klas I - III.

CZAS TRWANIA: 1 godzina

CELE: Po zakończeniu zajęć uczeń:

  • zna pojęcie " portret" i umie je wyjaśnić
  • wie jak poprawnie należy zakomponować obraz
  • umie namalować portret mamy, pamiętając o prawidłowych proporcjach ciała ludzkiego i właściwej kompozycji
  • zna reprodukcje portretów namalowanych przez znanych artystów

METODY: pogadanka heurystyczna, pokaz, technika dramowa - scenka, praktycznego działania

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: wiersz M. Waszak " Co ci dam?", reprodukcje:

  • Whistler " Kompozycja w szarości i czerni portret matki artysty",
  • O. Boznańska Dziewczynka z chryzantemami",
  • Wyspiański "Dziewczynka w niebieskim kapeluszu",
  • Matejko - "Autoportret".

MATERIAŁY: farby plakatowe, pędzle, kartki

TECHNIKA: malarska - farby plakatowe

FORMY ORGANIZACYJNE: indywidualna jednolita

PRZEBIEG ZAJĘĆ

1. Wysłuchanie wiersza "Co ci dam?" M Waszak

Za to, Mamo , że noc w noc czujnie strzeżesz
kolorowych i spokojnych mych snów:
za to , Mamo, że Ci zawsze mogę wierzyć,
że rozumiesz mnie nawet bez słów:
cóż Ci dzisiaj mogę za to dać, Najdroższa Mamo?
Po jednym kwiatku za noc każdą nieprzespaną,
po jednym kwiatku za każde zmartwienie,
po jednym za płynące z Twych rąk ukojenie.
Za każdą twoją zmarszczkę - jeden kwiat.
I jeden - za każdy siwy włos.
Pod nogi trzeba by Ci rzucić cały świat
wszystkie kwiaty na ogromny stos.
Musi być jakieś wyjćcie...
I jest!
Oczywiście !
Najlepsze będą bzu wonne kiście!
Bukiet z kwiatów miliona Ci wręczę
Majowego, pachnącego bzu naręcze.

2. Wypowiedzi dzieci na temat swojej Mamy.

3. "Scenka" - przedstawienie za pomocą techniki dramowejzawodu swojej mamy. Pozostałe dzieci odgadują.

4. Zadanie dzieciom pytania: " Co to jest portret?" W razie problemów nauczyciel wyjaśnia - " Portret to plastyczne przedstawienie człowieka z zachowaniem indywidualnych cech" .

5. Pogadanka na temat proporcji ciała ludzkiego. Nazywanie i wyróżnianie części ciała. Odnajdywanie charakterystycznych cech postaci ludzkiej.

6. Przypomnienie dzieciom, że postać Mamy musi być odpowiedniej wielkości w stosunku do wielkości kartki( nie może być ani za mała, ani za duża).Omówienie kompozycji obrazu. Zwrócenie uwagi na właściwe umieszczenie postaci na kartce. Oglądanie reprodukcji portretów malowanych przez znanych artystów.

7. Podanie tematu pracy. Przypomnienie, że portret malowanej postaci powinien posiadać jej indywidualne cechy.

8. Omówienie techniki pracy.

9. Wykonywanie prac.

10. Wystawa prac.

 

Joomla Template - by Joomlage.com