Nasza szkoła
Odkrywamy talenty
Nasze wyróżnienia
25lecie szkoły
previous arrow
next arrow
 

vulcan

googleclassroom

instaling

fzaproszenie.jpg

11

ts

twojedane

bip sp12

12

herbsiedlec

wioskalogo

Dwunastka zaprasza

Rozpocznij_naukę_w-fill-312x175.png

Zapraszamy do obejrzenia filmu „Dwunastka zaprasza”

 https://youtu.be/yVhupfw0cG0


Temat:
Wykonywanie witraży o tematyce bożonarodzeniowej.

Czas: 60 min.

Uczestnicy: dzieci z klas I -III

Cele: Po zakończeniu zajęć uczeń: 

 • zna pojęcie - witraż 
 • zna nową zabawę 
 • potrafi wykonać papierowy witraż 
 • zna symbole świąt Bożego Narodzenia 
 • dba o estetyczne wykonanie swojej pracy

Metody: elementy dramy, pogadanka, pokaz, praktycznego działania

środki dydaktyczne: albumy z twórczością S. Wyspiańskiego i J. Mehoffera, kolorowe rysunki z symbolami Bożego Narodzenia

Materiały i narzędzia: czarny karton, różnokolorowa bibuła chińska, nożyczki, klej

Formy organizacyjne: zbiorowa, grupowa, indywidualna

Przebieg zajęć

 1. Powitanie uczestników i podanie tematu zajęć.
 2. Podział na grupy ; dzieci odliczają do pięciu, osoby mające te same cyfry tworzą jedną grupę.
 3. W grupach dzieci ustawiają się tworząc ze swoich ciał podane przez nauczyciela litery: W, I, T, R, A, Ż. Odgadują jakie hasło ułożyły.
 4. Wyjaśnienie pojęcia witraż . Oglądanie albumów z twórczością S. Wyspiańskiego i J. Mehoffera.
 5. Zabawa w wyszukiwanie na rysunku elementów kojarzących się ze świętami Bożego Narodzenia. Dzieci pracują w grupach utworzonych poprzednio.
 6. Wyjaśnienie techniki pracy, rozdanie materiałów i narzędzi.
 7. Samodzielna praca dzieci pod kierunkiem nauczyciela.
   • Zajęcie miejsc przy swoich stanowiskach pracy.
   • Rozdanie materiałów do pracy: czarny karton, bibuła chińska, klej, nożyczki.
   • Ustalenie kolejności wykonywanych czynności.
   • Odrysowanie wybranego witrażu od wcześniej przygotowanego szablonu.
   • Wycinanie i łączenie poszczególnych elementów.
 8. Wystawa prac.
 9. Zakończenie zajęć. Podziękowanie za udział.
wit1 wit2
wit4

wit5

Opracowała:     
mgr Ewa Kozioł

Joomla Template - by Joomlage.com