Nasza szkoła
Odkrywamy talenty
Nasze wyróżnienia
25lecie szkoły
previous arrow
next arrow
 

vulcan

googleclassroom

instaling

fzaproszenie.jpg

11

ts

twojedane

bip sp12

12

herbsiedlec

wioskalogo

Dwunastka zaprasza

Rozpocznij_naukę_w-fill-312x175.png

Zapraszamy do obejrzenia filmu „Dwunastka zaprasza”

 https://youtu.be/yVhupfw0cG0


Temat:
 Wykonywanie ozdobnych palm wielkanocnych z kolorowej bibuły i gałązek tui.

Czas: 60 min.

Uczestnicy: dzieci z klas I - III

Cele: Po zakończeniu zajęć uczeń:

  • umie wykonać palmę wielkanocną
  • utrwala szacunek do tradycji regionalnych
  • umie współpracować w grupie
  • wie jak należy bezpiecznie posługiwać się narzędziami np. nożyczki, druty dziewiarskie

Metody: pogadanka, elementy pedagogiki zabawy, pokaz, praktycznego działania

środki dydaktyczne: wiersz T. Chwastek - Latuszkowej pt. "Kurpiowskie palmy", drewniane pisanki, kręgle, klocki, koszyki

Materiały i narzędzia: kolorowa bibuła, listewki lub proste patyki, gałązki tui, klej, nożyczki, cienkie druty dziewiarskie, mocna nitka

Formy organizacyjne: zbiorowa, grupowa

Przebieg zajęć

1. Powitanie uczestników zajęć

2. Przedstawienie tematu zajęć, nauczyciel czyta wiersz T. Chwastek - Latuszkowej

"Kurpiowskie palmy "

A na Kurpiach palmy
splata się wysoko...
Wiatr im wstążki porywa,
chce je zanieść obłokom.

A która Kurpianka
najwyższą na kiju
palmę uwije
- to aż pod powałę
wyrośnie jej synek.
Te kurpiowskie palmy
z pachnącego ziela,
oj, ziela...
długo w chacie przetrwają,
aż do wesela.

3. Krótka pogadanka na temat zwyczajów Palmowej Niedzieli

Strojenie wielkanocnych palm i święcenie ich w Niedzielę Palmową nawiązuje do wjazdu Chrystusa do Jerozolimy i powitania Go przez mieszkańców. Polskie palmy robi się z gałązek wierzbowych, suszonych kwiatów, kłosów i kolorowych wstążek. Tradycyjnie wierzono w magiczną moc palm świątecznych. Miały chronić przed chorobami, piorunem i zapewniać dobre plony. Podlaskie palmy wykonuje się przede wszystkim z kolorowej bibuły, gałązek tui lub borówki, wstążek.

4. Podział na czteroosobowe grupy: losowanie różnej długośći wstążeczek.

Grupę tworzą osoby, które wylosowały wstążki o takiej samej długośći.

5. Zabawa ruchowa: Dzieci stoją ustawione grupami w rzędach:

  • Po kolei turlają drewniane pisanki slalomem między kręglami.
  • Próbują trafić drewnianą pisanką do koszyka, każdy ma po trzy rzuty.
  • Każda grupa zbiera do swojego koszyka jak największą liczbę rozsypanych klocków.

6. Podanie tematu pracy, omówienie techniki i pokaz pracy wzorcowej.

Zwrócenie uwagi na bezpieczne posługiwanie się narzędziami: nożyczkami, drutami.

7. Rozdanie materiałów i narzędzi.

8. Praca w grupach wcześniej wybranych.

9. Wystawa prac.

10. Zakończenie zajęć, podziękowanie dzieciom za zajęcia.

Opracował:       
mgr Ewa Kozioł

Joomla Template - by Joomlage.com