Nasza szkoła
Odkrywamy talenty
Nasze wyróżnienia
25lecie szkoły
previous arrow
next arrow
 

vulcan

googleclassroom

instaling

fzaproszenie.jpg

11

ts

twojedane

bip sp12

12

herbsiedlec

wioskalogo

Dwunastka zaprasza

Rozpocznij_naukę_w-fill-312x175.png

Zapraszamy do obejrzenia filmu „Dwunastka zaprasza”

 https://youtu.be/yVhupfw0cG0

Informacja  dla rodziców uczniów klas ósmych o terminach działań

podejmowanych w procedurze przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2021/2022.

 

TERMIN

DZIAŁANIA

Do 28 września 2021r.

Zapoznanie uczniów i rodzicówz możliwymi dostosowaniami warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty

Do 30 września 2021r.

Złożenie przez rodziców/opiekunów prawnych pisemnych deklaracji o wybranym przez ucznia j. obcym nowożytnym.

Do 15 października 2021r.

Złożenie przez rodziców/opiekunów prawnych zaświadczeń o stanie zdrowia (o ile zachodzi taka potrzeba) oraz opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Do 22 listopada 2021r.

Pisemne poinformowanie rodziców/ opiekunów prawnych o przyznanych przez Radę pedagogiczną  dostosowaniach.

Do 26 listopada 2021r.

Przyjęcie od rodziców/ opiekunów prawnych oświadczeń o korzystaniu lub rezygnacji z przyznanych uczniom dostosowań.

Do 24 lutego 2022r.

Przyjęcie od rodziców/ opiekunów prawnych informacji o zmianie języka obcego oraz przekazanie jej do OKE do 1 marca 2022r.

Do 24 lutego 2022r.

Poinformowanie uczniów oraz  ich rodziców/ opiekunów prawnych o warunkach przebiegu egzaminu ósmoklasisty. 

Do 10 maja 2022r.

Przyjęcie od uczniów zaświadczeń stwierdzających uzyskanie tytułu laureata lub finalisty konkursu/ olimpiady i przekazanie informacji do OKE do 13.05.2022r.

24-26 maja 2022r.

Przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty w terminie głównym:

24 maja  - j. polski

25 maja - matematyka

26 maja  - j. angielski 

13-15 czerwca 2022r.

Przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym (dla uczniów, którzy z przyczyn losowych nie wzięli udziału w terminie głównym, lub ich egzamin został przerwany lub unieważniony):

13 czerwca - j. polski

14 czerwca  -matematyka

15 czerwca  -j. angielski 

1 lipca 2022r.

Udostępnienie w ZIU wyników egzaminu ósmoklasisty.

Do 7 lipca 2022r.

Przekazanie przez OKE do szkół zaświadczeń/ informacji o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.

8 lipca 2022r.

Wydanie zdającym zaświadczeń/ informacji o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Joomla Template - by Joomlage.com