Nasza szkoła
Odkrywamy talenty
Nasze wyróżnienia
25lecie szkoły
previous arrow
next arrow
 

vulcan

googleclassroom

instaling

fzaproszenie.jpg

11

ts

twojedane

bip sp12

12

herbsiedlec

wioskalogo

Dwunastka zaprasza

Rozpocznij_naukę_w-fill-312x175.png

Zapraszamy do obejrzenia filmu „Dwunastka zaprasza”

 https://youtu.be/yVhupfw0cG0

Regulamin Świetlicy
Szkoły Podstawowej nr 12 im Kornela Makuszyńskiego
w Siedlcach

 1. Świetlica czynna jest od 7.00 do 16.30.
 2. Każde dziecko regularnie uczęszczające do świetlicy szkolnej zobowiązane jest do przyniesienia wypełnionej karty świetlicowej.
 3. Pierwszeństwo w przyjęciu do świetlicy mają dzieci, których rodzice pracują zawodowo.
 4. Rodzice lub osoby wyznaczone przez rodziców mają obowiązek odebrania dziecka ze świetlicy do godz. 16.30.
 5. Dzieci do 7 roku życia mogą być odbierane ze świetlicy wyłącznie przez osoby dorosłe.
 6. Rodzice są zobowiązani pisemnie powiadomić wychowawców świetlicy o każdorazowym odstępstwie od ustalonego wcześniej zapisu w karcie, odnośnie odbierania dziecka ze świetlicy.
 7. Każde dziecko po przyjściu do świetlicy ma obowiązek zgłoszenia się do wychowawcy.
 8. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka w danym dniu, wychowawcy świetlicy ponoszą od momentu wpisania się dziecka na listę obecności.
 9. Uczniowie zobowiązani są do poinformowania nauczyciela o każdorazowym opuszczeniu świetlicy lub wyjściu do domu.
 10. Dziecko uczęszczające do świetlicy stosuje się do poleceń wychowawców .
 11. Uczestników zajęć świetlicowych obowiązuje kulturalne zachowanie.( odnoszą się z szacunkiem
 12. do wychowawców, koleżanek i kolegów ).
 13. Uczniowie nie stosują przemocy fizycznej i psychicznej wobec kolegów i koleżanek. Służą im pomocą.
 14. Wszystkie gry, książki i zabawki są wspólną własnością, dlatego należy je chronić przed zniszczeniem.
 15. Za umyślne zniszczenie zabawek w świetlicy odpowiedzialność ponoszą dzieci i ich rodzice.
 16. W świetlicy przestrzegane są zasady zgodnej, koleżeńskiej zabawy.
 17. Dzieci przestrzegają zasad czystości i higieny osobistej.
 18. Uczniowie aktywnie włączają się do zajęć odbywających się w świetlicy.
 19. Po skończonej zabawie wszyscy uczestnicy porządkują sale.
 20. Dzieci, które nie będą przestrzegać zasad określonych w regulaminie mogą zostać skreślone z listy wychowanków świetlicy.
Joomla Template - by Joomlage.com