Arrow
Arrow
Nasza szkoła
Slider

Zebrania z rodzicami o godzinie 16.30 w dniach:

17 września - klasy I- III

18 września - klasy IV - VIII

18 września - zebranie Rady Rodziców godzina 18.00

KLAUZULA INFORMACYJNA

dla rodziców/opiekunów prawnych

uczniów  i wychowanków  Szkoły Podstawowej nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego

w Siedlcach

 

Zgodnie z art. 13  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowychi w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego w Siedlcach informuje, że:

 

Rodzice!

Wpłaty za obiady za miesiąc wrzesień mogą być dokonywane przelewem na konto:

 Szkoła Podstawowa nr 12

Unitów Podlaskich 16

08-110 Siedlce

Nr konta: 19 1050 1953 1000 0023 5335 6211
ING Bank Śląski

Wpłat dokonujemy w dniach 1 - 3 września. W tytule wpłaty wpisujemy: imię i nazwisko dziecka, klasa, opłata za obiady za miesiąc xxx , rok  xxxxKwota za obiady w miesiącu xxxx: ilość dni x  3,80 zł

Wrzesień: 19x 3,80zł=72,20 zł

Jeżeli Rodzice przewidują, że w miesiącu wrześniu dziecko w danym dniu nie przyjdzie do szkoły, mogą odliczyć ten dzień, ale konieczne jest wpisanie w tytule należności: Wpłata na obiady za miesiąc wrzesień bez dnia np. 7,8.

Osoby wykupujące obiady przez Internet nie mogą samodzielnie odliczać niewykorzystanych obiadów z poprzedniego miesiąca. Można to zrobić wyłącznie przy wpłacie u intendenta. Przy wykupie przez Internet można odliczyć tylko planowaną nieobecność w tym samym miesiącu, na który kupujemy obiady – np. z powodu planowanej wycieczki bądź innego wydarzenia, o którym wcześniej wiemy.

Po odbiór abonamentu uczniowie lub rodzice zgłaszają się do świetlicy szkolnej   z dowodem wpłaty lub potwierdzeniem przelewu wydrukowanym z systemu bankowego.

UWAGA!

Prosimy o dokonywanie wpłat w podanym terminie, gdyż czas potrzebny na przepływ gotówki pomiędzy bankami uniemożliwia planowanie odpowiedniej ilości obiadów na pierwsze dni miesiąca. Wpłat dokonujemy dopiero we wrześniu. Wpłaty sierpniowe nie będą brane pod uwagę i zwracane na konto.

Wpłaty na obiady na portierni za miesiąc wrzesień dokonywane są na dotychczasowych zasadach, 

w dniach 3, 4 i 5 września 2018 w godz. 7:45-11:00.  

Poniedziałek 3 września

Godzina 9.30 - klasy 1 - 3

Godzina 11.00 - klasy 4 - 8

 Wszyscy uczniowie, oprócz klas I, spotykają się pod wyznaczonymi salami i razem z wychowawcą udają się do hali na uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego.

9.30

Uczniowie klas I razem z rodzicami idą bezpośrednio do hali i zajmują wyznaczone miejsca.

Klasa II a – s. 206     Klasa II b – s. 204     Klasa II c – s. 207     Klasa II d – s. 202

Klasa III a – s.103     Klasa III b – s. 119

11.00

Klasa IV a – s. 014     Klasa IV b – s. 012     Klasa IV c – s. 116     Klasa IV d – s. 119

Klasa V a – s. 001      Klasa V b – s. 011      Klasa V c – s. 106      Klasa V e – s. 117

Klasa VI a – s. 103     Klasa VI b – s. 002     Klasa VI c – s. 006

Klasa VII a – s. 005    Klasa VII b – s. 101

Klasa VIII a – s. 007   Klasa VIII b – s. 102     Klasa VIII d – s. 010

Po uroczystości na hali uczniowie razem z wychowawcami udają się do wyznaczonych sal.

Joomla Template - by Joomlage.com