Arrow
Arrow
Nasza szkoła
Slider

Rodzice!

Wpłaty za obiady za miesiąc listopad mogą być dokonywane przelewem na konto:

 Szkoła Podstawowa nr 12

Unitów Podlaskich 16

08-110 Siedlce

Nr konta: 19 1050 1953 1000 0023 5335 6211
ING Bank Śląski

Wpłat dokonujemy w dniach 26 - 30 października. W tytule wpłaty wpisujemy: imię i nazwisko dziecka, klasa, opłata za obiady za miesiąc xxx , rok  xxxxKwota za obiady w miesiącu xxxx: ilość dni x  3,80 zł

Listopad:19 x 3,80zł=72,20 zł

Jeżeli Rodzice przewidują, że w miesiącu listopadzie dziecko w danym dniu nie przyjdzie do szkoły, mogą odliczyć ten dzień, ale konieczne jest wpisanie w tytule należności: Wpłata na obiady za miesiąc listopad bez dnia np. 7,8.

Osoby wykupujące obiady przez Internet nie mogą samodzielnie odliczać niewykorzystanych obiadów z poprzedniego miesiąca. Można to zrobić wyłącznie przy wpłacie u intendenta. Przy wykupie przez Internet można odliczyć tylko planowaną nieobecność w tym samym miesiącu, na który kupujemy obiady – np. z powodu planowanej wycieczki bądź innego wydarzenia, o którym wcześniej wiemy.

Po odbiór abonamentu uczniowie lub rodzice zgłaszają się do świetlicy szkolnej   z dowodem wpłaty lub potwierdzeniem przelewu wydrukowanym z systemu bankowego.

UWAGA!

Prosimy o dokonywanie wpłat w podanym terminie, gdyż czas potrzebny na przepływ gotówki pomiędzy bankami uniemożliwia planowanie odpowiedniej ilości obiadów na pierwsze dni miesiąca. 

Wpłaty na obiady na portierni za miesiąc listopad dokonywane są na dotychczasowych zasadach, 

w dniach29, 30 i 31 października 2018 w godz. 7:45-11:00.  

Dzień 02.11.2018 r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. W tym dniu szkoła zapewnia uczniom opiekę świetlicową w godz. 7.00 – 17.00.

 Zarządzenie nr 19/2018

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego w Siedlcach z dnia 28 września  2018 r.  w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych

Na podstawie art. 68 ust. 1 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. par.59), par. 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1603), po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, dyrektor szkoły ustala następujące dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2018/2019:

  • 11.10. 2018 r. - Święto Szkoły
  • 02.11. 2018 r.
  • 02.01.2019 r.
  • 24. 01. 2019r. - choinka szkolna
  • 15, 16, 17 04. 2019 r.  – egzaminy klas VIII
  • 02.05. 2019 r.

W tych dniach szkoła zapewni uczniom opiekę, organizując zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w świetlicy szkolnej.                                                                                          

                                                                                                                      

KLAUZULA INFORMACYJNA

dla rodziców/opiekunów prawnych

uczniów  i wychowanków  Szkoły Podstawowej nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego

w Siedlcach

 

Zgodnie z art. 13  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowychi w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego w Siedlcach informuje, że:

 

Poniedziałek 3 września

Godzina 9.30 - klasy 1 - 3

Godzina 11.00 - klasy 4 - 8

 Wszyscy uczniowie, oprócz klas I, spotykają się pod wyznaczonymi salami i razem z wychowawcą udają się do hali na uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego.

9.30

Uczniowie klas I razem z rodzicami idą bezpośrednio do hali i zajmują wyznaczone miejsca.

Klasa II a – s. 206     Klasa II b – s. 204     Klasa II c – s. 207     Klasa II d – s. 202

Klasa III a – s.103     Klasa III b – s. 119

11.00

Klasa IV a – s. 014     Klasa IV b – s. 012     Klasa IV c – s. 116     Klasa IV d – s. 119

Klasa V a – s. 001      Klasa V b – s. 011      Klasa V c – s. 106      Klasa V e – s. 117

Klasa VI a – s. 103     Klasa VI b – s. 002     Klasa VI c – s. 006

Klasa VII a – s. 005    Klasa VII b – s. 101

Klasa VIII a – s. 007   Klasa VIII b – s. 102     Klasa VIII d – s. 010

Po uroczystości na hali uczniowie razem z wychowawcami udają się do wyznaczonych sal.

Joomla Template - by Joomlage.com