Nasza szkoła
Odkrywamy talenty
Nasze wyróżnienia
25lecie szkoły
previous arrow
next arrow
 

vulcan

googleclassroom

instaling

fzaproszenie.jpg

11

ts

twojedane

bip sp12

12

herbsiedlec

wioskalogo

Dwunastka zaprasza

Rozpocznij_naukę_w-fill-312x175.png

Zapraszamy do obejrzenia filmu „Dwunastka zaprasza”

 https://youtu.be/yVhupfw0cG0

Informacje na temat obiadów szkolnych

MARZEC 2024

19 obiadów x 5 zł = 95,00 zł 

28 i 29 marzec – dni wolne od zajęć (już odliczone!!!)  

Opłaty za obiady będą przyjmowane wyłącznie w formie przelewów na rachunek bankowy:

Szkoła Podstawowa nr 12 w Siedlcach, ul. Unitów Podlaskich 16, 08-110 Siedlce

ING BANK ŚLĄSKI: Nr konta: 19 1050 1953 1000 0023 5335 6211

Wpłat przelewem na miesiąc marzec dokonujemy w dniach:

od 22  lutego do 28  lutego 2024 roku (obiady od 1 marca)

LICZY SIĘ DATA WPŁYWU PRZELEWU NA KONTO SZKOŁY !

(wpłaty dokonane po wyznaczonych terminach będą zwracane na konto wpłacającego !)

ABONAMENTY OBIADOWE – WYDAWANE BĘDĄ PRZEZ WYCHOWAWCÓW KLAS LUB ODBIERANE NA ŚWIETLICY   

Zasady opłat przelewem: -  Przelew powinien być dokonany wcześniej, tak aby pieniądze wpłynęły na konto szkoły najpóźniej w przedostatnim dniu miesiąca poprzedzającego miesiąc objęty abonamentem (nie dotyczy opłat za m-c styczeń)

  • w tytule płatności należy wpisać imię i nazwisko dziecka, klasę oraz miesiąc, za który dokonywana jest wpłata                               

JEŻELI OBIADY BĘDĄ OPŁACANE ZA NIEPEŁNY MIESIĄC TO W TYTULE PŁATNOŚCI NALEŻY UWZGLĘDNIĆ, KTÓRE DNI POWINNY BYĆ ODLICZONE 

WZÓR OPISU PRZELEWU:   np.  imię i nazwisko klasa …, marzec bez 8, 15…itp.

JEŻELI BYŁY JAKIEŚ ZGŁOSZONE ODPISY ZA MIESIĄC LUTY (PO UPRZEDNIEJ KONSULTACJI TELEFONICZNEJ Z INTENDENTEM) NALEŻY POMNIEJSZYĆ WPŁACANĄ KWOTĘ O ILOŚĆ TYCH ODPISÓW,  A W TYTULE WPŁATY ZAZNACZYĆ – ODPISY ZA LUTY (ILOŚĆ DNI)  np. imię i nazwisko klasa ….,  MARZEC -  3 odpisy za LUTY

PODPISANE KARTECZKI (odpisy za ubiegły miesiąc) WŁOŻYĆ DO KOPERTY (na kopercie napisać OBIADY) KOPERTĘ WRZUCIĆ DO SKRZYNKI KONTAKTOWEJ W PRZEDSIONKU  SZKOŁY.                                                                    

W przypadku odwołania obiadów należy to zrobić najpóźniej tego samego dnia do godziny 9:00 - telefonicznie: 25 794-35-62 intendent 25 794-35-51 sekretariat  Nie zgłoszenie rezygnacji z obiadu w danym  do godz. 9:00 !!!, skutkuje brakiem możliwości jego odliczenia w kolejnym miesiącu. 

Przy jadłospisie zamieszczamy informację o alergenach występujących w produktach w przygotowanym obiedzie.

 

UWAGA!

WPŁAT PRZELEWEM NA OBIADY NA MIESIĄC STYCZEŃ DOKONUJEMY W MIESIĄCU STYCZNIU !!!

NIE MOŻNA DOKONYWAĆ WPŁAT W MIESIĄCU GRUDNIU – od stycznia nowy rok rozliczeniowy 2024

WPŁATY DOKONANE W GRUDNIU  BĘDĄ BEZZWROTNE (rozliczenie z Urzędem Miasta)

UWAGA! GRUDZIEŃ JEST OSTATNIM MIESIĄCEM ROKU KALENDARZOWEGO.

W ZWIĄZKU Z TYM ZA ZGŁOSZONE I NIEWYKORZYSTANE ABONAMENTY OBIADOWE NIE MOŻNA SAMODZIELNIE DOKONYWAĆ ODLICZEŃ W STYCZNIU (NOWY ROK ROZLICZENIOWY).

Joomla Template - by Joomlage.com