vulcan

googleclassroom

instaling

fzaproszenie.jpg

11

ts

twojedane

bip sp12

12

herbsiedlec

wioskalogo

Dwunastka zaprasza

Rozpocznij_naukę_w-fill-312x175.png

Zapraszamy do obejrzenia filmu „Dwunastka zaprasza”

 https://youtu.be/yVhupfw0cG0

Drodzy Rodzice,

Zachęcamy, jak co roku, do wpłat na fundusz Rady Rodziców w roku szkolnym 2022/2023.

Dlaczego warto dokonać takiej wpłaty?

Pozyskane od Państwa środki pomagają nam w dofinansowaniu różnych przedsięwzięć organizowanych  dla Naszych dzieci. Dodatkowo część wpłat wraca na koniec roku szkolnego do klas, na zakup książek – nagród na koniec roku szkolnego czy innych nagród w konkursach.

Na co przeznaczyliśmy Państwa wpłaty w ubiegłym roku szkolnym?

Zakupiliśmy gabloty na puchary, które dumnie stoją na parterze w okolicy sekretariatu.

Dofinansowywaliśmy: konkursy szkolne, projekty, wyjazd uczniów reprezentujących szkołę na zawody sportowe, spotkania autorskie,  wiązanki kwiatów na miejskie uroczystości patriotyczne, stroje dla zespołów tanecznych – dla uczniów reprezentujących szkołę, nagrody książkowe na zakończenie roku szkolnego.

Współorganizowaliśmy imprezy ogólnoszkolne i międzyszkolne.

W latach ubiegłych ( przed pandemią) sponsorowaliśmy zakup pączków na tłusty czwartek, słodkich  upominków na Mikołajki, organizację balu karnawałowego, festynu rodzinnego.

Dofinansowaliśmy zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych.

Wszystko to było możliwe dzięki Państwa wpłatom na fundusz Rady Rodziców.

Jest to pomoc dla nas najważniejsza. To dzięki Waszym wpłatom Rada Rodziców może działać wspólnie z Dyrekcją oraz Nauczycielami w celu zapewnienia jak najlepszych warunków do nauki dla wszystkich uczniów.

Plan na bieżący rok szkolny:

Planujemy dofinansowywać zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych, książek na  nagrody dla dzieci, upominków dla dzieci z różnych okazji, organizację balu karnawałowego oraz inne projekty szkoły.

Staramy się, ale nasze działania w dużej mierze zależą od Was Rodzice!

Wpłat w wysokości 50 zł - na pierwsze dziecko - 30 zł - na drugie dziecko można dokonać przelewem na rachunek:

16 9194 0007 0001 6160 2000 0010

Komitet rodzicielski przy Szkole Podstawowej nr 12 ul. Unitów Podlaskich 16, 08-110 Siedlce

Wpłaty gotówkowe będą przyjmowane na zebraniach Rady Rodziców

Wpłata jest dobrowolna, ale bardzo ważna, bo tylko dzięki niej możemy efektywnie działać.

Musicie wiedzieć, że to, co robimy, to nie jest praca dla Dyrektora, dla Nauczycieli, ale dla naszych własnych dzieci – aby ich szkoła była bezpieczniejsza, ładniejsza, ciekawsza.

Z góry bardzo Państwu dziękujemy za każdą wpłaconą złotówkę.

                                                                                          Dziękujemy

                                                                 Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej Nr 12 w Siedlcach

13.09.2022r. godz. 18.00 - zebranie przedstawicieli rodziców wszystkich klas oraz oddziałów przedszkolnych w stołówce szkolnej.

 

W roku szkolnym 2022/2023 szkoła nie zajmuje się ubezpieczaniem uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków - NWW. Zainteresowani rodzice indywidualnie ubezpieczają swoje dzieci.

 

Dnia 26.08.2020 Prezydium Rady Rodziców w składzie: Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego oraz Skarbnik otrzymali oferty ubezpieczenia NNW jakie wpłynęły po ogłoszeniu zapytania ofertowego z dn. 18.08.2020.  Po przeanalizowaniu wszystkich ofertdobrowolnego ubezpieczenia NNW najbardziej korzystną i spełniającą wszystkie warunki zapytania okazała się oferta Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

kwota ubezpieczenia – 20 tys. zł,

składka ybezpieczenia - 42 zł,

drugie i kolejne dzieko - 50%   składki ubezpieczenia (21 zł).                                                                                                                                                                                                      Ubezpieczenie - Pakiet Oświata

Joomla Template - by Joomlage.com