Nasza szkoła
Odkrywamy talenty
Nasze wyróżnienia
25lecie szkoły
previous arrow
next arrow
 

vulcan

googleclassroom

instaling

fzaproszenie.jpg

11

ts

twojedane

bip sp12

12

herbsiedlec

wioskalogo

Dwunastka zaprasza

Rozpocznij_naukę_w-fill-312x175.png

Zapraszamy do obejrzenia filmu „Dwunastka zaprasza”

 https://youtu.be/yVhupfw0cG0

Cena obiadów na m-c luty wynosi:

6 obiadów x 4zł = 24,00 zł

Uwaga !

OD PODANEJ KWOTY -  24,00 zł  PROSIMY SAMODZIELNIE ODLICZYĆ ILOŚĆ DNI KWARANTANNY, ZGŁOSZONE NIEOBECNOŚCI (ZA MIESIĄC STYCZEŃ) ORAZ KWARANTANNĘ KUCHNI – 4 DNI (25,26,27,28 STYCZEŃ)

Osoby, którym z wyliczenia wyjdzie wpłata – 0zł lub nadpłata, proszone są o kontakt telefoniczny z panią intendentką nr. tel. 25 794-35-62

W tytule wpłaty należy wpisać z jakiego powodu dane dni zostały odliczone (kwarantanna klasy, zgłoszona nieobecność, kwarantanna kuchni)

W związku z zagrożeniem COVID-19 opłaty za obiady będą przyjmowane wyłącznie w formie przelewów na rachunek bankowy:

Szkoła Podstawowa nr 12 w Siedlcach
ul. 
Unitów Podlaskich 16, 08-110 Siedlce

ING BANK ŚLĄSKI: Nr konta: 19 1050 1953 1000 0023 5335 6211

Wpłat przelewem na miesiąc luty dokonujemy w dniach:

14 lutego – 17 lutego 2022 roku  -  obiady od 21 lutego

LICZY SIĘ DATA WPŁYWU PRZELEWU NA KONTO SZKOŁY !

(wpłaty dokonane po wyznaczonych terminach będą zwracane na konto wpłacającego !)

ABONAMENTY OBIADOWE – WYDAWANE BĘDĄ PRZEZ WYCHOWAWCÓW KLAS LUB  NA ŚWIETLICY.

Zasady opłat przelewem:  

Przelew powinien być dokonany wcześniej, tak aby pieniądze wpłynęły na konto szkoły najpóźniej w przedostatnim dniu miesiąca poprzedzającego miesiąc objęty abonamentem (nie dotyczy opłat za m-c styczeń)

  • liczy się data wpływu przelewu na konto szkoły!                                                                                                                        
  • w tytule płatności należy wpisać imię i nazwisko dziecka, klasę oraz miesiąc, za który dokonywana jest wpłata                               
  • przed dokonaniem przelewu w kolejnym miesiącu (w przypadku jeżeli w poprzednim miesiącu były uprawnione (zgłoszone odpisy obiadów), rodzic powinien ustalić telefonicznie ilość odpisów z poprzedniego miesiąca (tel. 25 794-35-62)
  • niewykorzystane i podpisane (imię, nazwisko, klasa) kartki obiadowe należy przekazać w kopercie (podpisaną kopertę „Obiady” wrzucić do skrzynki kontaktowej w przedsionku szkoły).

JEŻELI OBIADY BĘDĄ OPŁACANE ZA NIEPEŁNY MIESIĄC TO W TYTULE PŁATNOŚCI NALEŻY UWZGLĘDNIĆ, KTÓRE DNI POWINNY BYĆ ODLICZONE 

WZÓR OPISU PRZELEWU:   np.  Jan Kowalski  3a, luty bez 8, 22…

JEŻELI BYŁY JAKIEŚ ZGŁOSZONE ODPISY ZA MIESIĄC STYCZEŃ (PO UPRZEDNIEJ KONSULTACJI TELEFONICZNEJ Z INTENDENTEM) NALEŻY POMNIEJSZYĆ WPŁACANĄ KWOTĘ O ILOŚĆ TYCH ODPISÓW,  A W TYTULE WPŁATY ZAZNACZYĆ – ODPISY ZA STYCZEŃ (ILOŚĆ DNI)  np. Jan Kowalski klasa 3a, LUTY - 3 odpisy za STYCZEŃ

W przypadku odwołania obiadów należy to zrobić najpóźniej tego samego dnia do godziny 9:00 dzwoniąc do pani intendentki pod numer: 25 794-35-62 lub do sekretariatu szkoły pod numer: 25 794-35-51                                                        

Nie zgłoszenie do godz. 9:00 rezygnacji z obiadu danego dnia, skutkuje brakiem możliwości jego odliczenia w kolejnym miesiącu. 

Przy jadłospisie zamieszczamy informację o alergenach występujących w produktach w przygotowanym obiedzie.

Joomla Template - by Joomlage.com