Nasza szkoła
Odkrywamy talenty
Nasze wyróżnienia
25lecie szkoły
previous arrow
next arrow
 

vulcan

googleclassroom

instaling

fzaproszenie.jpg

11

ts

twojedane

bip sp12

12

herbsiedlec

wioskalogo

Dwunastka zaprasza

Rozpocznij_naukę_w-fill-312x175.png

Zapraszamy do obejrzenia filmu „Dwunastka zaprasza”

 https://youtu.be/yVhupfw0cG0

Cena obiadów na m-c MARZEC wynosi:

23 obiady x 4zł = 92,00 zł

W związku z zagrożeniem COVID-19 opłaty za obiady będą przyjmowane wyłącznie w formie przelewów na rachunek bankowy:

Szkoła Podstawowa nr 12 w Siedlcach
ul. 
Unitów Podlaskich 16, 08-110 Siedlce

ING BANK ŚLĄSKI: Nr konta: 19 1050 1953 1000 0023 5335 6211

Wpłat przelewem na miesiąc marzec dokonujemy w dniach:

21 luty – 25 luty 2022 roku 

(23 x 4zł = 92zł  -  obiady od 1 marca)

LICZY SIĘ DATA WPŁYWU PRZELEWU NA KONTO SZKOŁY !

(wpłaty dokonane po wyznaczonych terminach będą zwracane na konto wpłacającego !)

ABONAMENTY OBIADOWE – WYDAWANE BĘDĄ PRZEZ WYCHOWAWCÓW KLAS LUB ODBIERANE NA ŚWIETLICY                                                                                                              

Zasady opłat przelewem:
Przelew powinien być dokonany wcześniej, tak aby pieniądze wpłynęły na konto szkoły najpóźniej w przedostatnim dniu miesiąca poprzedzającego miesiąc objęty abonamentem (nie dotyczy opłat za m-c styczeń) *liczy się data wpływu przelewu na konto szkoły!                                                                                          

  • w tytule płatności należy wpisać imię i nazwisko dziecka, klasę oraz miesiąc, za który dokonywana jest wpłata                               
  • przed dokonaniem przelewu w kolejnym miesiącu (w przypadku jeżeli w poprzednim miesiącu były zgłoszone odpisy obiadów, rodzic powinien ustalić telefonicznie ilość tych odpisów z poprzedniego miesiąca (tel. 25 794-35-62)

JEŻELI OBIADY BĘDĄ OPŁACANE ZA NIEPEŁNY MIESIĄC TO W TYTULE PŁATNOŚCI NALEŻY UWZGLĘDNIĆ, KTÓRE DNI POWINNY BYĆ ODLICZONE WZÓR OPISU PRZELEWU:np. Jan Kowalski 3a, marzec bez 8,16,22…

JEŻELI BYŁY JAKIEŚ ZGŁOSZONE ODPISY ZA MIESIĄC LUTY (PO UPRZEDNIEJ KONSULTACJI TELEFONICZNEJ Z INTENDENTEM) NALEŻY POMNIEJSZYĆ WPŁACANĄ KWOTĘ O ILOŚĆ TYCH ODPISÓW,  A W TYTULE WPŁATY ZAZNACZYĆ – ODPISY ZA LUTY (ILOŚĆ DNI) 
np. Jan Kowalski klasa 3a, MARZEC - 3 odpisy za LUTY

PODPISANE KARTECZKI (odpisy za ubiegły miesiąc) WŁOŻYĆ DO KOPERTY (na kopercie napisać OBIADY) KOPERTĘ WRZUCIĆ DO SKRZYNKI KONTAKTOWEJ W PRZEDSIONKU SZKOŁY.                                                 W przypadku odwołania obiadów należy to zrobić najpóźniej tego samego dnia do godziny 9:00 dzwoniąc do pani intendentki pod numer:25 794-35-62 lub do sekretariatu szkoły pod numer:25 794-35-51                                                 Nie zgłoszenie rezygnacji z obiadu w danym do godz. 9:00!, skutkuje brakiem możliwości jego odliczenia w kolejnym miesiącu. Przy jadłospisie zamieszczamy informację o alergenach występujących w produktach w przygotowanym obiedzie.

Joomla Template - by Joomlage.com