Nasza szkoła
Odkrywamy talenty
Nasze wyróżnienia
25lecie szkoły
previous arrow
next arrow
 

vulcan

googleclassroom

instaling

fzaproszenie.jpg

11

ts

twojedane

bip sp12

12

herbsiedlec

wioskalogo

Dwunastka zaprasza

Rozpocznij_naukę_w-fill-312x175.png

Zapraszamy do obejrzenia filmu „Dwunastka zaprasza”

 https://youtu.be/yVhupfw0cG0

Cena obiadów na m-c listopad:

Uwaga! Po odliczeniu dnia, kiedy była awaria wodociągów (11.10)  oraz dnia wolnego od zajęć dydaktycznych  (02.11) 

Kwota do zapłaty za obiady na miesiąc listopad wynosi: 18 x 5 zł = 90 zł

Opłaty za obiady będą przyjmowane wyłącznie w formie przelewów na rachunek bankowy:

Szkoła Podstawowa nr 12 w Siedlcach, ul. Unitów Podlaskich 16, 08-110 Siedlce

ING BANK ŚLĄSKI: Nr konta: 19 1050 1953 1000 0023 5335 6211

Wpłat przelewem na miesiąc listopad dokonujemy w dniach:

od 25 października do 31 października 2022 roku ( 90 zł - obiady od 3 listopada)

LICZY SIĘ DATA WPŁYWU PRZELEWU NA KONTO SZKOŁY !

(wpłaty dokonane po wyznaczonych terminach będą zwracane na konto wpłacającego !)

ABONAMENTY OBIADOWE – WYDAWANE BĘDĄ PRZEZ WYCHOWAWCÓW KLAS LUB ODBIERANE NA ŚWIETLICY

Zasady opłat przelewem:

-  Przelew powinien być dokonany wcześniej, tak aby pieniądze wpłynęły na konto szkoły najpóźniej w przedostatnim dniu miesiąca poprzedzającego miesiąc objęty abonamentem (nie dotyczy opłat za m-c styczeń)

  • w tytule płatności należy wpisać imię i nazwisko dziecka, klasę oraz miesiąc, za który dokonywana jest wpłata                               

JEŻELI OBIADY BĘDĄ OPŁACANE ZA NIEPEŁNY MIESIĄC TO W TYTULE PŁATNOŚCI NALEŻY UWZGLĘDNIĆ, KTÓRE DNI POWINNY BYĆ ODLICZONE                                                                                                                                                                                                                                                                            WZÓR OPISU PRZELEWU:  np.  Jan Kowalski  3a, LISTOPAD bez 7, 18…

JEŻELI BYŁY  ZGŁOSZONE ODPISY ZA MIESIĄC PAŹDZIERNIK (PO UPRZEDNIEJ KONSULTACJI TELEFONICZNEJ Z INTENDENTEM) NALEŻY POMNIEJSZYĆ WPŁACANĄ KWOTĘ O ILOŚĆ TYCH ODPISÓW,  A W TYTULE WPŁATY ZAZNACZYĆ – ODPISY ZA WRZESIEŃ (ILOŚĆ DNI)                                                                 np. Jan Kowalski klasa 3a, LISTOPAD - 3 odpisy za PAŹDZIERNIK

PODPISANE KARTECZKI (odpisy za ubiegły miesiąc) WŁOŻYĆ DO KOPERTY (na kopercie napisać OBIADY) KOPERTĘ WRZUCIĆ DO SKRZYNKI KONTAKTOWEJ W PRZEDSIONKU  SZKOŁY.                                                                          

W przypadku odwołania obiadów należy to zrobić najpóźniej tego samego dnia do godziny 9:00 dzwoniąc do pani intendentki pod numer: 25 794-35-62 lub do sekretariatu szkoły pod numer: 25 794-35-51 Nie zgłoszenie do godz. 9:00 rezygnacji z obiadu danego dnia, skutkuje brakiem możliwości jego odliczenia w kolejnym miesiącu.

Przy jadłospisie zamieszczamy informację o alergenach występujących w produktach w przygotowanym obiedzie.

Joomla Template - by Joomlage.com