Nasza szkoła
Odkrywamy talenty
Nasze wyróżnienia
25lecie szkoły
previous arrow
next arrow
 

vulcan

googleclassroom

instaling

fzaproszenie.jpg

11

ts

twojedane

bip sp12

12

herbsiedlec

wioskalogo

Dwunastka zaprasza

Rozpocznij_naukę_w-fill-312x175.png

Zapraszamy do obejrzenia filmu „Dwunastka zaprasza”

 https://youtu.be/yVhupfw0cG0

UWAGA!

GRUDZIEŃ JEST OSTATNIM MIESIĄCEM ROKU KALENDARZOWEGO. W ZWIĄZKU Z TYM ZA ZGŁOSZONE I NIEWYKORZYSTANE ABONAMENTY OBIADOWE NIE MOŻNA SAMODZIELNIE DOKONYWAĆ ODLICZEŃ W STYCZNIU (NOWY ROK ROZLICZENIOWY).

JEŻELI WYSTĄPIĄ NIEPRZEWIDZIANE SYTUACJE (dłuższa nieobecność np. choroba itp.) NALEŻY JE ZGŁOSIĆ NA DOTYCHCZASOWYCH ZASADACH. PIENIĄDZE ZOSTANĄ ZWRÓCONE NA KONTO, PO WCZEŚNIEJSZYM DOSTARCZENIU NUMERU KONTA I NIEWYKORZYSTANYCH KARTEK OBIADOWYCH (podpisane karteczki należy umieścić w kopercie i dołączyć numer konta na które ma być dokonany zwrot, kopertę podpisać „obiady” i wrzucić do skrzynki kontaktowej w przedsionku szkoły) maksymalnie   DO 22 GRUDNIA 2022 ROKU  !!!

Cena obiadów na m-c grudzień wynosi:  16 x 5 zł  =  80,00zł

 Opłaty za obiady przyjmowane są wyłącznie w formie przelewów na rachunek bankowy: 

Szkoła Podstawowa nr 12 w Siedlcach ul. Unitów Podlaskich 16 ,  08-110 Siedlce

ING BANK ŚLĄSKI: Nr konta: 19 1050 1953 1000 0023 5335 6211

Wpłat przelewem na miesiąc grudzień dokonujemy w dniach:

od  23 listopada  do  29 listopada  2022 roku  - obiady od 1 grudnia

LICZY SIĘ DATA WPŁYWU PRZELEWU NA KONTO SZKOŁY !

(wpłaty dokonane po wyznaczonym terminie będą zwracane na konto wpłacającego !)

ABONAMENTY OBIADOWE – WYDAWANE BĘDĄ PRZEZ WYCHOWAWCÓW KLAS (klasy młodsze) LUB ODBIERANE NA ŚWIETLICY (klasy starsze)  

Zasady opłat przelewem:

  • przelew powinien być dokonany wcześniej, tak aby pieniądze wpłynęły na konto szkoły najpóźniej w przedostatnim dniu miesiąca poprzedzającego miesiąc objęty abonamentem (nie dotyczy opłat za m-c styczeń)
  • liczy się data wpływu przelewu na konto szkoły!                                                                                                                        
  • w tytule płatności należy wpisać imię i nazwisko dziecka, klasę oraz miesiąc, za który dokonywana jest wpłata                               
  • przed dokonaniem przelewu w kolejnym miesiącu (w przypadku jeżeli w poprzednim miesiącu były uprawnione (zgłoszone odpisy obiadów), rodzic powinien ustalić telefonicznie ilość odpisów z poprzedniego miesiąca (tel. 25 794-35-62)
  • niewykorzystane i podpisane (imię, nazwisko, klasa) kartki obiadowe należy przekazać w kopercie (podpisaną kopertę „Obiady” wrzucić do skrzynki kontaktowej w przedsionku szkoły).

JEŻELI OBIADY BĘDĄ OPŁACANE ZA NIEPEŁNY MIESIĄC TO W TYTULE PŁATNOŚCI NALEŻY UWZGLĘDNIĆ, KTÓRE DNI POWINNY BYĆ ODLICZONE :    np.  Jan Kowalski  3a, grudzień bez 8,16…

JEŻELI BYŁY JAKIEŚ ZGŁOSZONE ODPISY ZA MIESIĄC LISTOPAD (PO UPRZEDNIEJ KONSULTACJI TELEFONICZNEJ Z INTENDENTEM) NALEŻY POMNIEJSZYĆ WPŁACANĄ KWOTĘ O ILOŚĆ TYCH ODPISÓW,  A W TYTULE WPŁATY ZAZNACZYĆ – ODPISY ZA LISTOPAD (ILOŚĆ DNI)                                                                                  np. Jan Kowalski klasa 3a, grudzień - 3 odpisy za listopad

PODPISANE KARTECZKI LISTOPADOWE WŁOŻYĆ DO KOPERTY (na kopercie napisać OBIADY) KOPERTĘ WRZUCIĆ DO SKRZYNKI KONTAKTOWEJ W PRZEDSIONKU  SZKOŁY.                                                                          

W przypadku odwołania obiadów należy to zrobić najpóźniej tego samego dnia do godziny 9:00 dzwoniąc do pani intendentki pod numer: 25 794-35-62 lub do sekretariatu szkoły pod numer: 25 794-35-51  Nie zgłoszenie do godz. 9:00 rezygnacji z obiadu danego dnia skutkuje brakiem możliwości jego odliczenia w kolejnym miesiącu. 

Przy jadłospisie zamieszczamy informację o alergenach występujących w produktach w przygotowanym obiedzie.

Joomla Template - by Joomlage.com