Nasza szkoła
Odkrywamy talenty
Nasze wyróżnienia
25lecie szkoły
previous arrow
next arrow
 

vulcan

googleclassroom

instaling

fzaproszenie.jpg

11

ts

twojedane

bip sp12

12

herbsiedlec

wioskalogo

Dwunastka zaprasza

Rozpocznij_naukę_w-fill-312x175.png

Zapraszamy do obejrzenia filmu „Dwunastka zaprasza”

 https://youtu.be/yVhupfw0cG0

Szanowni Państwo!

Od 15 maja 2023 roku ruszył nabór do szkół ponadpodstawowych dla uczniów klas 8-ych poprzez rejestrację w systemie rekrutacyjnym.

Link do naboru do szkół ponadpodstawowych: https://siedlce.edu.com.pl/kandydat/app/index.html

Na stronie do naboru do szkół ponadpodstawowych należy wybrać zakładkę „Zgłoś kandydaturę” i postępować zgodnie z wytycznymi. Logowanie odbywa się za pomocą nr PESEL kandydata.

Szczegóły, zasady rekrutacji oraz harmonogram dostepne są na stronie (w zakładce rodzice i uczniowie):

https://www.kuratorium.waw.pl    

Zachęcamy również do zapoznania się z filmem instruktażowym, przygotowanym dla kandydatów do szkół ponadpodstawowych: https://youtu.be/-II5pc62VRc

Terminarz rekrutacji – najważniejsze informacje

(wyciąg z załącznika nr 1 do zarządzenia nr 8 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2023r.)

  1. od 15 maja 2023r. (poniedziałek) do 19 czerwca 2023r. (poniedziałek) do godz. 15.00 – złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna), (15-29.05.23 r. - składanie wniosków do szkół ponadpodstawowych dla uczniów, którzy ZDAJĄ dodatkowo egzaminy zdolności kierunkowych, sprawdziany kompetencji i predyspozycji językowych, próby sprawności fizycznej)
  2. od 23 czerwca 2023r. (piątek) do 12 lipca 2023r. (środa) do godz. 15.00 – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół do których kandyduje,
  3. do 12 lipca 2023r. (środa) – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności,
  4. do 18 lipca 2023r. (wtorek) – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym okoliczności zweryfikowanych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) wskazanych w oświadczeniach,
  5. 21 lipca 2023r. (piątek) – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,
  6. od 15 maja 2023r. (poniedziałek) do 24 lipca 2023r. (poniedziałek) – wydanie przez szkoły prowadzące kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie,
  7. od 21 lipca 2023r. (piątek) do 26 lipca 2023r. (środa) do godz.15.00–potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe − także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem,
  8. 27 lipca 2023r. (czwartek) godz. 14.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, 
  9. 27 lipca 2023r. (czwartek) – poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.
  10. od 31 lipca 2023 r. - rekrutacja uzupełniająca.

Joomla Template - by Joomlage.com