vulcan

googleclassroom

instaling

fzaproszenie.jpg

11

ts

twojedane

bip sp12

12

herbsiedlec

wioskalogo

Dwunastka zaprasza

Rozpocznij_naukę_w-fill-312x175.png

Zapraszamy do obejrzenia filmu „Dwunastka zaprasza”

 https://youtu.be/yVhupfw0cG0

„W hołdzie dla Niepodległej– 25lecie Szkoły Podstawowej nr 12

w Siedlcach”

Projekt realizowany w roku szkolnym 2017/2018

 pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Siedlce

Rok 2018, rok Niepodległej,  jest dla społeczności Szkoły Podstawowej nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego w Siedlcach  rokiem szczególnym.

 Obchodzimy 100 lecie odzyskania Niepodległości przez Polskę oraz  25lecie powstania  Szkoły.

 

Aby  jak najbardziej godnie uczcić te podniosłe rocznice, został opracowany

 Projekt:  „W hołdzie dla Niepodległej- 25lecie Szkoły Podstawowej nr 12 w Siedlcach”

Cele ogólne projektu:

- kształtowanie patriotycznych postaw i dumy narodowej dzieci i młodzieży,

- kształtowanie poczucia więzi emocjonalnej, społecznej i kulturowej z własnym     narodem, tradycją,  historią i wartościami,

- kształtowanie szacunku do polskich symboli narodowych,

- poznanie historii szkoły, jej celów i osiągnięć

- integracja środowiska szkolnego

- uwrażliwianie na potrzeby innych

- rozwijanie umiejętności współpracy

- kształtowanie poczucia własnej wartości

Działania związane z uczczeniem 100lecia odzyskania niepodległości przez Polskę i 25lecia Szkoły Podstawowej nr 12 w Siedlcach

 

Marzec:

 Dziedzictwo kulturowe naszego regionu

Treści:

 1. Uczniowie posiadają wiedzę ogólną na temat roli i losu żołnierzy wyklętych
 2. Uczniowie znają i kultywują tradycje naszego regionu.
 3. Uczniowie znają regionalne potrawy.
 4. Uczniowie doskonalą swój język narodowy.

Zadania:

Lp.

Zadania

Odpowiedzialni

Uwagi

1.

Uczestnictwo delegacji szkoły ze sztandarem w obchodach miejskich.

 

Ewa Niedziółka, Bogusława Chalecka

 

 

2.

Wykonanie tablicy edukacyjnej „Dziedzictwo kulturowe naszego regionu”

Lidia Półtorak,

wychowawcy świetlicy

 

3.

„Polską ortografię można polubić”- konkurs klas II i III. W ramach konkursu dyktando „Moja Ojczyzna”.

Agnieszka Korytowska, Urszula Krasuska

 

4.

Konkurs poprawnej polszczyzny dla klas II i III.

Małgorzata Łuka, Joanna Celińska

 

5.

Projekt książki kucharskiej z potrawami naszego regionu

Bogusława Chalecka

 

6.

Konkurs na palmę wielkanocną

Wychowawcy świetlicy i grup przedszkolnych

 

Kwiecień

 Kwiecień Miesiącem Pamięci Narodowej

Treści:

 1. Uczniowie znają ważne wydarzenia z historii Polski, w szczególności działania niepodległościowe.
 2. Uczniowie znają miejsca Pamięci Narodowej potrafią czcić pamięć bohaterów narodowych.
 3. Uczniowie potrafią złożyć hołd i wyrazić swoją wdzięczność tym, którzy walczyli o niepodległość Polski.
 4. Uczniowie dbają o swoją Ojczyznę – znają i stosują działania proekologiczne

Zadania:

Lp.

Zadania

Odpowiedzialni

Uwagi

1.

Przygotowanie uczniów do konkursów międzyszkolnych.

Maria Dobrowolska

 

2.

Prezentacje ścienne uczniów dotyczące historii Polski, a w szczególności działań niepodległościowych

Maria Dobrowolska

 

3.

Wykład „Polskie drogi do niepodległości”

 

Maria Dobrowolska,

Wykładowca UPH

w Siedlcach

 

4.

Tydzień Ekologiczny

Elżbieta Brzycka, Danuta Demianiuk

 

5.

Zieleń wokół szkoły – założenie ogródka przy oddziałach przedszkolnych

Wychowawcy oddziałów przedszkolnych

 

6.

 

Sadzenie drzew na placu szkolnym

Danuta Demianiuk

 

7.

Międzyszkolny konkurs plastyczny „Kocham Cię Polsko”. Konkurs w dwóch kategoriach wiekowych I –III i IV-VI.

 

Lidia Półtorak

 

8.

Wykonanie tablic edukacyjnych „Kwiecień miesiącem pamięci narodowej”, „Nie zaśmiecam mojej małej ojczyzny”

Elżbieta Brzycka, Danuta Demianiuk, Maria Dobrowolska

 

 

 

Maj

 Kocham Cię Polsko

Treści:

 1. Uczniowie posiadają wiedzę na temat Konstytucji 3 Maja
 2. Uczniowie rozumieją symbolikę i znaczenie pocztu sztandarowego
 3. Uczniowie potrafią godnie reprezentować szkołę

Zadania:

Lp.

Zadania

Odpowiedzialni

Uwagi

1.

Uroczysta akademia z okazji rocznicy 3 Maja

Katarzyna Madej, Martyna Jastrzębska, Karolina Chruściel-Dąbrowska

 

2.

Udział pocztu sztandarowego naszej szkoły w uroczystościach miejskich z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Dyrektor szkoły, Bogusława Chalecka,

 

3.

Wykonanie tablicy edukacyjnej „Kocham Cię Polsko”

Katarzyna Madej, Martyna Jastrzębska

 

 

Czerwiec

 Szkoła naszą małą ojczyzną.

Treści:

 1. Uczniowie potrafią w różny sposób upamiętniać ważne wydarzenia

z historii Polski

 1. Uczniowie integrują się podczas rajdu rowerowego
 2. Uczniowie znają historię Powstania Listopadowego a w szczególności bitwy pod Iganiami
 3. Uczniowie znają i potrafią zaprezentować swoje zdolności
 4. Uczniowie czują się odpowiedzialni za swoją szkołę i potrafią o nią zadbać
 5. Uczniowie stosują zasady fair play
 6. Uczniowie kultywują patriotyzm w utworach muzycznych

Zadania:

Lp.

Zadania

Odpowiedzialni

Uwagi

1.

Rajd rowerowy do Igań w celu uczczenia działań niepodległościowych Polaków

w XIX wieku.

Michał Powałka

 

2.

Dzień sportu

Nauczyciele wf-u, wychowawcy klas

 

3.

Międzyszkolny konkurs muzyczny „Tu wszędzie jest moja Ojczyzna”

Katarzyna Sypuła, Martyna Jastrzębska, Aneta Chraniuk, Monika Palica

 

4.

Wykonanie tablicy edukacyjnej „Szkoła naszą małą ojczyzną”

Nauczyciele wf-u

 

 

Wrzesień

 A to Polska właśnie…

Treści:

 1. Uczniowie znają poezje patriotyczna i rozwijają zdolności recytatorskie
 2. Uczniowie potrafią przygotować prezentację multimedialną na określony temat
 3. Uczniowie znają historię swojej szkoły
 4. Uczniowie potrafią przekazać ważne treści poprzez różne formy plastyczne
 5. Uczniowie znają polskie tańce narodowe
 6. Uczniowie potrafią trafnie wybrać symbole współczesnego świata

Zadania:

Lp.

Zadania

Odpowiedzialni

Uwagi

1.

Międzyszkolny konkurs poezji patriotycznej „A to Polska właśnie…”

Joanna Celińska, Urszula Krasuska,

 

2.

Prezentacja multimedialna na temat 25letniej historii Szkoły Podstawowej nr 12 w Siedlcach

Ewa Białowąs

 

3.

Kalendarz poświęcony 25leciu szkoły i 100leciu Niepodległości

Ewa Białowąs

 

4.

Wykonanie muralu upamiętniającego 25lecie SP nr 12 i 100lecie odzyskania niepodległości

   

5.

Zaprojektowanie i wykonanie kotylionów na uroczystości rocznicowe

Bogusława Chalecka, Agnieszka Korytowska

 

6.

Przygotowanie uczniów do poloneza M. K. Ogińskiego „Pożegnanie Ojczyzny”

Agnieszka Saja

 

7.

Stworzenie kapsuły czasu

Małgorzata Komodowska

 

8.

Ukwiecanie szkoły

Wychowawcy klas

 

9.

Wykonanie tablicy edukacyjnej

„A to Polska właśnie...”

Bogusława Chalecka, Ewa Białowąs

 

Październik

Treści:

 1. Uczniowie prezentują swoje umiejętności i talenty
 2. Uczniowie utożsamiają się ze swoją szkołą, znają jej historię, hymn, patrona i symbolikę sztandaru
 3. Uczniowie są dumni ze swojej Ojczyzny
 4. Uczniowie szanują wielowiekowe dziedzictwo kulturowe

Zadania:

Lp.

Zadania

Odpowiedzialni

Uwagi

1.

25. Szkoły nr 12 dla Niepodległej – uroczysta akademia

   
Joomla Template - by Joomlage.com