Ubiegły tydzień w grupie ,,SÓWEK’’ upłynął pod hasłem ,,Zimo, baw się z nami". Wspólnie z dziećmi został ustalony kodeks postępowania podczas zabaw na śniegu i lodzie. Film edukacyjny pt.,, Bezpieczeństwo na lodzie" przybliżył dzieciom konieczność wybierania bezpiecznych miejsc do zabaw zimowych. Podczas zajęć dzieci rozpoznawały i nazywały sprzęt zimowy. Wykonując prace plastyczne zimowe czapeczki i płatki śniegowe doskonaliły sprawność manualną i koordynację wzrokowo-ruchową. Dzieci słuchając wierszy, zagadek usystematyzowały wiadomości na temat aktualnej pory roku.               

K. Raczko i M. Wakulińska

Joomla Template - by Joomlage.com