Nasza szkoła
Odkrywamy talenty
Nasze wyróżnienia
25lecie szkoły
previous arrow
next arrow
 

vulcan

googleclassroom

instaling

fzaproszenie.jpg

11

ts

twojedane

bip sp12

12

herbsiedlec

wioskalogo

Dwunastka zaprasza

Rozpocznij_naukę_w-fill-312x175.png

Zapraszamy do obejrzenia filmu „Dwunastka zaprasza”

 https://youtu.be/yVhupfw0cG0


Temat:
Utrwalenie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach. Wykonywanie znaków drogowych.

Czas: 60 min

Cele: Po zakończeniu zajęć uczeń:

 • zna zasady bezpiecznego poruszania się po drogach
 • wie, jakie są grupy znaków drogowych i potrafi je rozróżnić
 • rozumie, jaką funkcję spełniają znaki drogowe
 • umie wykonać za pomocą środków plastycznych wybrany znak drogowy
 • potrafi starannie i estetycznie wykonać swoją pracę

Metody: pokaz, pogadanka heurystyczna, praktycznego działania

środki dydaktyczne: tablice ze znakami drogowymi, szablony kształtów znaków drogowych

Formy organizacyjne: zbiorowa, indywidualna

Technika: mieszana

Materiały i narzędzia: bloki techniczne, kredki, zakrętki od butelek, patyczki, plastelina, taśma samoprzylepna, nożyczki

Przebieg zajęć

1. Powitanie uczestników zajęć.

2. Pogadanka na temat bezpieczeństwa na drodze.

 • Jak bezpiecznie przechodzimy przez jezdnię?
 • Którą stroną chodnika chodzimy?
 • Którą stroną jezdni chodzimy, gdy nie ma chodnika?

3. Nauka na pamięć wiersza, który pomoże w bezpiecznym przejściu przez jezdnię.

 • Gdy zamierzasz przejść ulicę,
 • Musisz poznać tajemnicę.
 • Na chodniku przystań bokiem,
 • Spójrz na lewo bystrym wzrokiem,
 • Skieruj w prawo wzrok sokoli,
 • Znów na lewo spójrz powoli.
 • Jezdnia wolna, więc swobodnie
 • Mogą przez nią przejść przechodnie.

4. Zapoznanie ze znakami drogowymi.

 • Jakie mamy grupy znaków drogowych?
 • Jaką funkcję pełnią na drodze znaki drogowe?
 • Jakie znaki drogowe są najczęciej spotykane?
 • Zapoznanie z mniej znanymi znakami drogowymi.

5. Zabawa ruchowa "Uliczne sygnały".

Dzieci zamieniają się w samochody i jeżdżą po całej sali. Prowadzący ma dwa kółka: zielone i czerwone. Gdy podniesie w górę sygnał czerwony, samochody zatrzymują się, gdy podniesie sygnał zielony mogą jechać.

6. Podanie tematu pracy plastycznej, omówienie techniki.

7. Praca plastyczna.

 • Zajęcie miejsca przy swoim stanowisku pracy.
 • Rozdanie materiałów do pracy.
 • Wybór znaku, który dziecko będzie wykonywało.
 • Ustalenie kolejności wykonywanych czynności.
 • Odrysowywanie kształtu wybranego znaku od wcześniej przygotowanego szablonu, malowanie znaku.
 • Łączenie poszczególnych elementów.
 • Prezentacja prac.
 • Sprzątanie stanowisk pracy.

6. Zakończenie zajęć podziękowanie za udział.

 mgr Ewa Kozioł

 

 

Joomla Template - by Joomlage.com