Nasza szkoła
Odkrywamy talenty
Nasze wyróżnienia
25lecie szkoły
previous arrow
next arrow
 

vulcan

googleclassroom

instaling

fzaproszenie.jpg

11

ts

twojedane

bip sp12

12

herbsiedlec

wioskalogo

Dwunastka zaprasza

Rozpocznij_naukę_w-fill-312x175.png

Zapraszamy do obejrzenia filmu „Dwunastka zaprasza”

 https://youtu.be/yVhupfw0cG0


Temat:
Kosmita w oczach dziecka - wykonanie postaci ufoludka z materiałów wtórnych.

Czas: 60 min

Uczestnicy: dzieci z klas I-III

Cele: Po zakończeniu zajęć uczeń:

 • zna pojęcie Układu Słonecznego
 • potrafi wymienić planety Układu Słonecznego
 • umie pracować w grupie
 • rozwija wyobraźnię twórczą
 • umie wykonać postać kosmity
 • zna sposoby wykorzystania elementów odpadowych wykonanych z tworzyw sztucznych i naturalnych

Metody: zabawa, pokaz, działalności praktycznej, pogadanka heurystyczna, ćwiczenia z wykorzystaniem technik dramy

Formy organizacyjne: zbiorowa, indywidualna, grupowa

Technika: tworzenie kompozycji przestrzennej z materiałów wtórnych (plastikowych butelek, nakrętek itp.)

Materiały i narzędzia: materiały wtórne (plastikowe kubeczki i butelki, kapsle, nakrętki, guziki, słomki, folia aluminiowa), papier kolorowy, plastelina, wełna, klej, nożyczki

środki dydaktyczne: albumy pt. " Planety i księyce", " Gwiazdy", plansza Układu Słonecznego

Przebieg zajęć

 1. Podanie tematu zajęć.
 2. Rozmowa z dziećmi na temat Układu Słonecznego. Wprowadzenie pojęcia Układu Słonecznego i nazw planet wchodzących w jego skład.
  Układ Słoneczny to zespół ciał niebieskich (np. planet) poruszających się razem w przestrzeni międzygwiezdnej wokół Słońca. W skład Układu Słonecznego wchodzi 9 planet: Merkury, Wenus, Ziemia, Mars, Jowisz, Saturn, Uran, Neptun, Pluton.
 3. "Budowanie z dzieci" modelu Układu Słonecznego.
 4. Wspólne zastanawianie się i próba odpowiedzi na pytanie "Czy istnieje życie na innych planetach?"
 5. Dzieci stoją w kole. Każdy z uczestników zabawy prezentuje sposób poruszania się kosmity, pozostali naśladują go.
 6. Losowanie karteczek z numerami stolika.
 7. Praca w grupach. Pocztą lotniczą dociera do dzieci zaszyfrowana wiadomość. Zadaniem poszczególnych grup jest wspólne, głośne odczytanie wiadomości ze zwróceniem uwagi na wymawianie poszczególnych głosek.
  1. Rzjeszsterzm Czmarczsjanirzneszm.
  2. Czjestrzemcz Szwenczusjanirznem .
  3. Szjesterzm z szplaszneczty Czuraszn.
  4. Rzjesteczm z czplacznety Szpluszton.
 8. Następnie dzieci rozszyfrowują wiadomość poprzez wykreślenie wszystkich dwuznaków. Rozwiązaniem jest nazwa miejsca skąd pochodzi ufoludek, którego będą wykonywać na zajęciach.
  1. Jestem Marsjaninem.
  2. Jestem Wenusjaninem.
  3. Jestem z planety Uran.
  4. Jestem z planety Pluton.
 9. Przedstawienie tematu pracy. Pokaz pracy wzorcowej. Wyjaśnienie techniki.
 10. Indywidualna praca dzieci.
 11. Porządkowanie miejsca pracy.
 12. Wystawa prac.
 13. Zakończenie zajęć, podziękowanie uczestnikom.

 

 Opracowała:    
mgr Ewa Kozioł

Joomla Template - by Joomlage.com