Nasza szkoła
Odkrywamy talenty
Nasze wyróżnienia
25lecie szkoły
previous arrow
next arrow
 

vulcan

googleclassroom

instaling

fzaproszenie.jpg

11

ts

twojedane

bip sp12

12

herbsiedlec

wioskalogo

Dwunastka zaprasza

Rozpocznij_naukę_w-fill-312x175.png

Zapraszamy do obejrzenia filmu „Dwunastka zaprasza”

 https://youtu.be/yVhupfw0cG0

 

Temat: Zabawy na śniegu - praca wykonana na zamalowanym kartonie. Zastosowanie rónorodnych technik.

Czas trwania:60 min.

Uczestnicy: dzieci z klas I - III

Cele: Po zakończeniu zajęć uczeń:

 • zna opowiadanie Marka £awrynowicza pt. "ślizgawka"
 • zna zasady bezpieczeństwa podczas zabaw zimowych
 • utrwala poznane techniki plastyczne
 • kształci umiejętności manualne
 • potrafi wypowiadać się pełnymi zdaniami
 • wyrabia nawyk codziennego ruchu na świeżym powietrzu
 • potrafi dokładnie i estetycznie wykonać swoją pracę

Metody: werbalna, praktycznego działania, pokaz, problemowa, techniki dramy: żywy obraz

środki dydaktyczne: opowiadanie Marka £awrynowicza pt. "ślizgawka", praca wzorcowa, ilustracje przedstawiające zabawy na śniegu

Formy organizacyjne: zbiorowa, indywidualna, grupowa

Technika: mieszana

Materiały i narzędzia: pomalowany karton, pasta do zębów, farby, pędzle, naczynia na wodą, kawałki materiałów, klej, nożyczki, biały papier

Przebieg zajęć:

1. Powitanie uczestników zajęć.

2. Zapoznanie dzieci z opowiadaniem Marka £awrynowicza pt. "ślizgawka"

3. Krótkie omówienie treści, ze zwróceniem uwagi na bezpieczeństwo podczas zimowych zabaw.

4. Nauczyciel przedstawia ilustracje pokazujące zabawy zimowe.

Dzieci rozdzielają je na zabawy bezpieczne i niebezpieczne. Uzasadniają, dlaczego dokonały takiego wyboru.

5. Scenka.

Dzieci ustawiają się w kole i odliczają do czterech. Powstałe grupy jednakowych cyfr mają za zadanie przygotować za pomocć pantomimy scenkę przedstawiającć zabawy na śniegu. Kolejno wszystkie grupy prezentują scenki, a pozostali odgadują.

6. Praca plastyczna.

 • zajęcie swoich stanowisk pracy
 • podanie tematu i pokaz pracy wzorcowej
 • rozdanie materiałów (każdy może wybrać sobie dowolne materiały, nie musi użyć w swojej pracy wszystkich zaproponowanych przez nauczyciela)
 • indywidualna praca dzieci
 • prezentacja prac i zawieszenie ich na tablicy
 • sprzątanie stanowisk pracy

7. Zakończenie zajęć - podziękowanie za udział.

 Opracowała:    
mgr Ewa Kozioł

Joomla Template - by Joomlage.com