Nasza szkoła
Odkrywamy talenty
Nasze wyróżnienia
25lecie szkoły
previous arrow
next arrow
 

vulcan

googleclassroom

instaling

fzaproszenie.jpg

11

ts

twojedane

bip sp12

12

herbsiedlec

wioskalogo

Dwunastka zaprasza

Rozpocznij_naukę_w-fill-312x175.png

Zapraszamy do obejrzenia filmu „Dwunastka zaprasza”

 https://youtu.be/yVhupfw0cG0

Drodzy Rodzice,

Zachęcamy, jak co roku, do wpłat na fundusz Rady Rodziców w roku szkolnym 2022/2023.

Dlaczego warto dokonać takiej wpłaty?

Pozyskane od Państwa środki pomagają nam w dofinansowaniu różnych przedsięwzięć organizowanych  dla Naszych dzieci. Dodatkowo część wpłat wraca na koniec roku szkolnego do klas, na zakup książek – nagród na koniec roku szkolnego czy innych nagród w konkursach.

Na co przeznaczyliśmy Państwa wpłaty w ubiegłym roku szkolnym?

Zakupiliśmy gabloty na puchary, które dumnie stoją na parterze w okolicy sekretariatu.

Dofinansowywaliśmy: konkursy szkolne, projekty, wyjazd uczniów reprezentujących szkołę na zawody sportowe, spotkania autorskie,  wiązanki kwiatów na miejskie uroczystości patriotyczne, stroje dla zespołów tanecznych – dla uczniów reprezentujących szkołę, nagrody książkowe na zakończenie roku szkolnego.

Współorganizowaliśmy imprezy ogólnoszkolne i międzyszkolne.

W latach ubiegłych ( przed pandemią) sponsorowaliśmy zakup pączków na tłusty czwartek, słodkich  upominków na Mikołajki, organizację balu karnawałowego, festynu rodzinnego.

Dofinansowaliśmy zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych.

Wszystko to było możliwe dzięki Państwa wpłatom na fundusz Rady Rodziców.

Jest to pomoc dla nas najważniejsza. To dzięki Waszym wpłatom Rada Rodziców może działać wspólnie z Dyrekcją oraz Nauczycielami w celu zapewnienia jak najlepszych warunków do nauki dla wszystkich uczniów.

Plan na bieżący rok szkolny:

Planujemy dofinansowywać zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych, książek na  nagrody dla dzieci, upominków dla dzieci z różnych okazji, organizację balu karnawałowego oraz inne projekty szkoły.

Staramy się, ale nasze działania w dużej mierze zależą od Was Rodzice!

Wpłat w wysokości 50 zł - na pierwsze dziecko - 30 zł - na drugie dziecko można dokonać przelewem na rachunek:

16 9194 0007 0001 6160 2000 0010

Komitet rodzicielski przy Szkole Podstawowej nr 12 ul. Unitów Podlaskich 16, 08-110 Siedlce

Wpłaty gotówkowe będą przyjmowane na zebraniach Rady Rodziców

Wpłata jest dobrowolna, ale bardzo ważna, bo tylko dzięki niej możemy efektywnie działać.

Musicie wiedzieć, że to, co robimy, to nie jest praca dla Dyrektora, dla Nauczycieli, ale dla naszych własnych dzieci – aby ich szkoła była bezpieczniejsza, ładniejsza, ciekawsza.

Z góry bardzo Państwu dziękujemy za każdą wpłaconą złotówkę.

                                                                                          Dziękujemy

                                                                 Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej Nr 12 w Siedlcach

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych.

W tym dniu odbywają się zajęcia opiekunczo - wychowawcze na świetlicy szkolnej.

 

W dniu 6 października – dzień otwarty dla rodziców/opiekunów prawnych w godz. 17.00-18.00.

Wykaz sal, w których będą przebywali nauczyciele zostanie umieszczony w przedsionku szkoły w dniu spotkania.

                                                                                 Serdecznie zapraszamy.

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2022/2023 ustalone na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.

31 października 2022 r.

2 listopada 2022 r.

2 stycznia 2023 r.

2 maja 2023 r.

23 – 25 maja 2023 r.  – egzamin ósmoklasisty

9 czerwca 2023 r.

W dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych zorganizowane będą  zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w świetlicy szkolnej.

                                                                                 Dyrektor Szkoły

                                                                              Hanna Głuchowska

 

Cena obiadów na m-c październik wynosi:

19 obiadów x 5 zł = 95,00 zł   

Joomla Template - by Joomlage.com