Arrow
Arrow
"PUSS IN BOOTS" czyli "KOT W BUTACH"
Slider

Rodzice!

Wpłaty za obiady za miesiąc październik mogą być dokonywane przelewem na konto:

 Szkoła Podstawowa nr 12

Unitów Podlaskich 16

08-110 Siedlce

Nr konta: 19 1050 1953 1000 0023 5335 6211
ING Bank Śląski

Wpłat dokonujemy w dniach 25-28 września. W tytule wpłaty wpisujemy: imię i nazwisko dziecka, klasa, opłata za obiady za miesiąc xxx , rok  xxxx. Kwota za obiady w miesiącu xxxx: ilość dni x  3,80 zł

Październik: 22 x 3,80zł= 83,60zł

Jeżeli Rodzice przewidują, że w miesiącu październiku dziecko w danym dniu nie przyjdzie do szkoły, mogą odliczyć ten dzień, ale konieczne jest wpisanie w tytule należności: Wpłata na obiady za miesiąc październik bez dnia np. 7,8.

 Po odbiór abonamentu uczniowie lub rodzice zgłaszają się do świetlicy szkolnej   z dowodem wpłaty lub potwierdzeniem przelewu wydrukowanym z systemu bankowego.

UWAGA!

Prosimy o dokonywanie wpłat w podanym terminie, gdyż czas potrzebny na przepływ gotówki pomiędzy bankami uniemożliwia planowanie odpowiedniej ilości obiadów na pierwsze dni miesiąca.

Wpłaty na obiady na portierni za miesiąc październik dokonywane są na dotychczasowych zasadach,
w dniach 27, 28 i  29 września w godz. 7:45-11:00. 

Dyrektor Szkoły

Klasa I

„Żyjemy w Bożym świecie”, Jedność, autorzy: K. Mielnicki, E. Kondrak

Podręczniki i zeszyty ćwiczeń do klas I – VII uczniowie otrzymują w szkole bezpłatnie.Podręczniki i zeszyty ćwiczeń do klas I – VII uczniowie otrzymują w szkole bezpłatnie.
Kupić należy wyłącznie podręczniki do nauki religii.

Pobierz listę podręczników

 

DZIEŃ OTWARTY

DLA RODZICÓW –

31  MAJA  2017 (ŚRODA) godz.16.30

Proces rejestracji i rekrutacji kandydatów do klas I na rok szkolny 2017/2018 odbywa się od dnia 8.05.1017r. godz.8.00 do 19.05.2017r. godz.15.00 przez stronę www.siedlce.podstawowe.vnabor.pl

Rodzice dzieci wypełniają wnioski w systemie elektronicznym, a następnie wydrukowane wnioski wraz z odpowiednimi załącznikami potwierdzającymi zaznaczone we wniosku kryteria składają w szkole pierwszego wyboru. Czynności związane z rekrutacją dzieci będą przebiegały zgodnie z harmonogramem.

 

Harmonogram rekrutacji uczniów do klasy pierwszej

Lp.

Rodzaj czynności w postępowaniu rekrutacyjnym

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

1

Rejestracja kandydatów

8.05.2017r.

godz.8.00

19.05.2017r.

godz.15.00

2

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym

24.05.2017r.

godz.8.00

3

Potwierdzenie woli przyjęcia przez rodziców kandydata w postaci pisemnego oświadczenia w postępowaniu rekrutacyjnym

24.05.2017r.

godz.8.00

30.05.2017r.

godz.15.00

4

 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym

31.05.2017r.

godz.8.00

 

 

 

Joomla Template - by Joomlage.com