Nasza szkoła
Odkrywamy talenty
Nasze wyróżnienia
25lecie szkoły
previous arrow
next arrow
 

vulcan

googleclassroom

instaling

fzaproszenie.jpg

11

ts

twojedane

bip sp12

12

herbsiedlec

wioskalogo

Dwunastka zaprasza

Rozpocznij_naukę_w-fill-312x175.png

Zapraszamy do obejrzenia filmu „Dwunastka zaprasza”

 https://youtu.be/yVhupfw0cG0

Dzień 14 października jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.                     

Dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022 będą:

15 października 2021

12 listopada 2021

7 stycznia 2022

2 maja 2022

24 maja 2022 egzamin ósmoklasisty – j. polski

25 maja 2022 egzamin ósmoklasisty – matematyka

26 maja 2022 egzamin ósmoklasisty – j. obcy

17 czerwca 2022.

W tych dniach będą zorganizowane zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w świetlicy szkolnej. Świetlica prowadzi zajęcia w godz. 7.00 – 17.00.

15 października będzie dniem wolnym od zajęć dydaktycznych, więc prosimy wykupić obiady o jeden dzień mniej.

19 x 4 zł = 76 zł

lub w drugim terminie:

18 x 4 zł = 72 zł

Kto już wykupił 20 obiadów, przy zakupie na kolejny miesiąc zapłaci o 4 zł mniej (dodając uwagę, że to odpis za 15.X).

Cena obiadów na m-c październik wynosi:

20 obiadów x 4zł = 80,00 zł   

Dzień 14.10.2021r jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Obiady nie będą wydawane.

Uwaga !

W związku z zagrożeniem COVID-19 opłaty za obiady będą przyjmowane wyłącznie w formie przelewów na rachunek bankowy:

Szkoła Podstawowa nr 12 w Siedlcach,

ul. Unitów Podlaskich 16, 08-110 Siedlce

ING BANK ŚLĄSKI: Nr konta: 19 1050 1953 1000 0023 5335 6211

Wpłat przelewem na miesiąc październik dokonujemy w dniach: 

I termin: 24 wrzesień – 29 wrzesień 2021 roku (20 x 4 = 80zł - obiady od 1 października)

II termin : 30 wrzesień – 1 październik (19 x 4 = 76zł - obiady od 4 października)

LICZY SIĘ DATA WPŁYWU PRZELEWU NA KONTO SZKOŁY !

(wpłaty dokonane po wyznaczonych terminach będą zwracane na konto wpłacającego !)

Informacja  dla rodziców uczniów klas ósmych o terminach działań

podejmowanych w procedurze przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2021/2022.

 

TERMIN

DZIAŁANIA

Do 28 września 2021r.

Zapoznanie uczniów i rodzicówz możliwymi dostosowaniami warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty

Do 30 września 2021r.

Złożenie przez rodziców/opiekunów prawnych pisemnych deklaracji o wybranym przez ucznia j. obcym nowożytnym.

Do 15 października 2021r.

Złożenie przez rodziców/opiekunów prawnych zaświadczeń o stanie zdrowia (o ile zachodzi taka potrzeba) oraz opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Do 22 listopada 2021r.

Pisemne poinformowanie rodziców/ opiekunów prawnych o przyznanych przez Radę pedagogiczną  dostosowaniach.

Do 26 listopada 2021r.

Przyjęcie od rodziców/ opiekunów prawnych oświadczeń o korzystaniu lub rezygnacji z przyznanych uczniom dostosowań.

Do 24 lutego 2022r.

Przyjęcie od rodziców/ opiekunów prawnych informacji o zmianie języka obcego oraz przekazanie jej do OKE do 1 marca 2022r.

Do 24 lutego 2022r.

Poinformowanie uczniów oraz  ich rodziców/ opiekunów prawnych o warunkach przebiegu egzaminu ósmoklasisty. 

Do 10 maja 2022r.

Przyjęcie od uczniów zaświadczeń stwierdzających uzyskanie tytułu laureata lub finalisty konkursu/ olimpiady i przekazanie informacji do OKE do 13.05.2022r.

24-26 maja 2022r.

Przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty w terminie głównym:

24 maja  - j. polski

25 maja - matematyka

26 maja  - j. angielski 

13-15 czerwca 2022r.

Przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym (dla uczniów, którzy z przyczyn losowych nie wzięli udziału w terminie głównym, lub ich egzamin został przerwany lub unieważniony):

13 czerwca - j. polski

14 czerwca  -matematyka

15 czerwca  -j. angielski 

1 lipca 2022r.

Udostępnienie w ZIU wyników egzaminu ósmoklasisty.

Do 7 lipca 2022r.

Przekazanie przez OKE do szkół zaświadczeń/ informacji o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.

8 lipca 2022r.

Wydanie zdającym zaświadczeń/ informacji o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Joomla Template - by Joomlage.com