Nasza szkoła
Odkrywamy talenty
Nasze wyróżnienia
25lecie szkoły
previous arrow
next arrow
 

vulcan

googleclassroom

instaling

fzaproszenie.jpg

11

ts

twojedane

bip sp12

12

herbsiedlec

wioskalogo

Dwunastka zaprasza

Rozpocznij_naukę_w-fill-312x175.png

Zapraszamy do obejrzenia filmu „Dwunastka zaprasza”

 https://youtu.be/yVhupfw0cG0

Na podstawie  art. 68 ust. 1 ustawy z  14 grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe(Dz. U. z 2017 r. par.59),

Par. 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego

 (DZ. U. z 2017 r. poz. 1603), po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego,

 Dyrektor szkoły ustala następujące dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szk. 2017/2018:

  1. 02.11. 2017 r.
  2. 01.02. 2018 r. (choinka szkolna)
  3. 12.03.2018r. rekolekcje wielkopostne
  4. 13.03.2018r. rekolekcje wielkopostne
  5. 14.03. 2018r. rekolekcje wielkopostne
  6. 30.04.2018 r.
  7. 02.05. 2018r.
  8. 01.06.2018r.

W tych dniach szkoła zapewni  uczniom opiekę, organizując zajęcia wychowawczo – opiekuńcze w  świetlicy szkolnej.

Rodzice!

Wpłaty za obiady za miesiąc październik mogą być dokonywane przelewem na konto:

 Szkoła Podstawowa nr 12

Unitów Podlaskich 16

08-110 Siedlce

Nr konta: 19 1050 1953 1000 0023 5335 6211
ING Bank Śląski

Wpłat dokonujemy w dniach 25-28 września. W tytule wpłaty wpisujemy: imię i nazwisko dziecka, klasa, opłata za obiady za miesiąc xxx , rok  xxxx. Kwota za obiady w miesiącu xxxx: ilość dni x  3,80 zł

Październik: 22 x 3,80zł= 83,60zł

Jeżeli Rodzice przewidują, że w miesiącu październiku dziecko w danym dniu nie przyjdzie do szkoły, mogą odliczyć ten dzień, ale konieczne jest wpisanie w tytule należności: Wpłata na obiady za miesiąc październik bez dnia np. 7,8.

 Po odbiór abonamentu uczniowie lub rodzice zgłaszają się do świetlicy szkolnej   z dowodem wpłaty lub potwierdzeniem przelewu wydrukowanym z systemu bankowego.

UWAGA!

Prosimy o dokonywanie wpłat w podanym terminie, gdyż czas potrzebny na przepływ gotówki pomiędzy bankami uniemożliwia planowanie odpowiedniej ilości obiadów na pierwsze dni miesiąca.

Wpłaty na obiady na portierni za miesiąc październik dokonywane są na dotychczasowych zasadach,
w dniach 27, 28 i  29 września w godz. 7:45-11:00. 

Dyrektor Szkoły

Klasa I

„Żyjemy w Bożym świecie”, Jedność, autorzy: K. Mielnicki, E. Kondrak

Podręczniki i zeszyty ćwiczeń do klas I – VII uczniowie otrzymują w szkole bezpłatnie.Podręczniki i zeszyty ćwiczeń do klas I – VII uczniowie otrzymują w szkole bezpłatnie.
Kupić należy wyłącznie podręczniki do nauki religii.

Pobierz listę podręczników

 

Joomla Template - by Joomlage.com