Nasza szkoła
Odkrywamy talenty
Nasze wyróżnienia
25lecie szkoły
previous arrow
next arrow
 

vulcan

googleclassroom

instaling

fzaproszenie.jpg

11

ts

twojedane

bip sp12

12

herbsiedlec

wioskalogo

Dwunastka zaprasza

Rozpocznij_naukę_w-fill-312x175.png

Zapraszamy do obejrzenia filmu „Dwunastka zaprasza”

 https://youtu.be/yVhupfw0cG0

Zmiana czasu pracy świetlicy:

od 2 stycznia 2018 roku świetlica szkolna pracuje w godzinach 7.00 - 17.00.

7 LUTEGO - KLASY IV – VII 

16.15 – Spotkanie informacyjno – edukacyjne na temat szczepień przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV)

16.30 – Niebezpieczeństwo w sieci – Cyberprzemoc. Rodzaje, skutki i odpowiedzialność karna – spotkanie z policjantem.

Spotkanie z wychowawcami – podsumowanie I półrocza.

8 LUTEGO - KLASY  I – III

16.30 – Niebezpieczeństwo w INTERNECIE

Spotkanie z wychowawcami – podsumowanie I półrocza.

Rodzice!

Wpłaty za obiady za miesiąc luty mogą być dokonywane przelewem na konto:

 Szkoła Podstawowa nr 12

Unitów Podlaskich 16

08-110 Siedlce

Nr konta: 19 1050 1953 1000 0023 5335 6211
ING Bank Śląski

Wpłat dokonujemy w dniach 26-30 stycznia. W tytule wpłaty wpisujemy: imię i nazwisko dziecka, klasa, opłata za obiady za miesiąc xxx , rok  xxxxKwota za obiady w miesiącu xxxx: ilość dni x  3,80 zł

Luty:20x 3,80zł=76,00 zł

Jeżeli Rodzice przewidują, że w miesiącu lutym dziecko w danym dniu nie przyjdzie do szkoły, mogą odliczyć ten dzień, ale konieczne jest wpisanie w tytule należności: Wpłata na obiady za miesiąc luty bez dnia np. 7,8.

Osoby wykupujące obiady przez Internet nie mogą samodzielnie odliczać niewykorzystanych obiadów z poprzedniego miesiąca. Można to zrobić wyłącznie przy wpłacie u intendenta. Przy wykupie przez Internet można odliczyć tylko planowaną nieobecność w tym samym miesiącu, na który kupujemy obiady – np. z powodu planowanej wycieczki bądź innego wydarzenia, o którym wcześniej wiemy.

Po odbiór abonamentu uczniowie lub rodzice zgłaszają się do świetlicy szkolnej   z dowodem wpłaty lub potwierdzeniem przelewu wydrukowanym z systemu bankowego.

UWAGA!

Prosimy o dokonywanie wpłat w podanym terminie, gdyż czas potrzebny na przepływ gotówki pomiędzy bankami uniemożliwia planowanie odpowiedniej ilości obiadów na pierwsze dni miesiąca.

Wpłaty na obiady na portierni za miesiąc luty dokonywane są na dotychczasowych zasadach, 

w dniach 29-31 stycznia 2018 w godz. 7:45-11:00.  

Zebrania z Rodzicami:

Klasy  IV -VII środa 22 listopada godzina 16.30

Klasy I- III czwartek 23 listopada godzina 16.30

Klasy VIIA, VIID i VIC  czwartek 23 listopada godzina 16.30

Na podstawie  art. 68 ust. 1 ustawy z  14 grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe(Dz. U. z 2017 r. par.59),

Par. 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego

 (DZ. U. z 2017 r. poz. 1603), po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego,

 Dyrektor szkoły ustala następujące dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szk. 2017/2018:

  1. 02.11. 2017 r.
  2. 01.02. 2018 r. (choinka szkolna)
  3. 12.03.2018r. rekolekcje wielkopostne
  4. 13.03.2018r. rekolekcje wielkopostne
  5. 14.03. 2018r. rekolekcje wielkopostne
  6. 30.04.2018 r.
  7. 02.05. 2018r.
  8. 01.06.2018r.

W tych dniach szkoła zapewni  uczniom opiekę, organizując zajęcia wychowawczo – opiekuńcze w  świetlicy szkolnej.

Joomla Template - by Joomlage.com