Nasza szkoła
Odkrywamy talenty
Nasze wyróżnienia
25lecie szkoły
previous arrow
next arrow
 

vulcan

googleclassroom

instaling

fzaproszenie.jpg

11

ts

twojedane

bip sp12

12

herbsiedlec

wioskalogo

Dwunastka zaprasza

Rozpocznij_naukę_w-fill-312x175.png

Zapraszamy do obejrzenia filmu „Dwunastka zaprasza”

 https://youtu.be/yVhupfw0cG0

 Zarządzenie nr 19/2018

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego w Siedlcach z dnia 28 września  2018 r.  w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych

Na podstawie art. 68 ust. 1 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. par.59), par. 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1603), po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, dyrektor szkoły ustala następujące dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2018/2019:

  • 11.10. 2018 r. - Święto Szkoły
  • 02.11. 2018 r.
  • 02.01.2019 r.
  • 24. 01. 2019r. - choinka szkolna
  • 15, 16, 17 04. 2019 r.  – egzaminy klas VIII
  • 02.05. 2019 r.

W tych dniach szkoła zapewni uczniom opiekę, organizując zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w świetlicy szkolnej.                                                                                          

                                                                                                                      

KLAUZULA INFORMACYJNA

dla rodziców/opiekunów prawnych

uczniów  i wychowanków  Szkoły Podstawowej nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego

w Siedlcach

 

Zgodnie z art. 13  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowychi w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego w Siedlcach informuje, że:

 

Poniedziałek 3 września

Godzina 9.30 - klasy 1 - 3

Godzina 11.00 - klasy 4 - 8

 Wszyscy uczniowie, oprócz klas I, spotykają się pod wyznaczonymi salami i razem z wychowawcą udają się do hali na uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego.

9.30

Uczniowie klas I razem z rodzicami idą bezpośrednio do hali i zajmują wyznaczone miejsca.

Klasa II a – s. 206     Klasa II b – s. 204     Klasa II c – s. 207     Klasa II d – s. 202

Klasa III a – s.103     Klasa III b – s. 119

11.00

Klasa IV a – s. 014     Klasa IV b – s. 012     Klasa IV c – s. 116     Klasa IV d – s. 119

Klasa V a – s. 001      Klasa V b – s. 011      Klasa V c – s. 106      Klasa V e – s. 117

Klasa VI a – s. 103     Klasa VI b – s. 002     Klasa VI c – s. 006

Klasa VII a – s. 005    Klasa VII b – s. 101

Klasa VIII a – s. 007   Klasa VIII b – s. 102     Klasa VIII d – s. 010

Po uroczystości na hali uczniowie razem z wychowawcami udają się do wyznaczonych sal.

Joomla Template - by Joomlage.com