Nasza szkoła
Odkrywamy talenty
Nasze wyróżnienia
25lecie szkoły
previous arrow
next arrow
 

vulcan

googleclassroom

instaling

fzaproszenie.jpg

11

ts

twojedane

bip sp12

12

herbsiedlec

wioskalogo

Dwunastka zaprasza

Rozpocznij_naukę_w-fill-312x175.png

Zapraszamy do obejrzenia filmu „Dwunastka zaprasza”

 https://youtu.be/yVhupfw0cG0

Cena obiadów na m-c czerwiec wynosi:

16 obiadów x 4zł = 64,00 zł   

W dniu 4 czerwca obiady nie będą wydawane (dzień wolny, bez zajęć dydaktyczno-wychowawczych)  

Uwaga !

W związku z zagrożeniem COVID-19 opłaty za obiady będą przyjmowane wyłącznie w formie przelewów na rachunek bankowy:

Szkoła Podstawowa nr 12 w Siedlcach ul. Unitów Podlaskich 16

08-110 Siedlce

ING BANK ŚLĄSKI: Nr konta: 19 1050 1953 1000 0023 5335 6211

Wpłat przelewem na miesiąc czerwiec dokonujemy w dniach:

I termin: 24 maja – 28 maja 2021 roku (16 x 4 = 64zł - obiady od 1 czerwca)

II termin : 1 czerwca – 3 czerwca (14 x 4 = 56zł - obiady od 7 czerwca)

LICZY SIĘ DATA WPŁYWU PRZELEWU NA KONTO SZKOŁY !

(wpłaty dokonane po wyznaczonych terminach będą zwracane na konto wpłacającego !)

ABONAMENTY OBIADOWE – WYDAWANE BĘDĄ PRZEZ WYCHOWAWCÓW KLAS DOWODU WPŁATY nie należy już drukować i przekazywać wychowawcy!

Zasady opłat przelewem:

  • przelew powinien być dokonany wcześniej, tak aby pieniądze wpłynęły na konto szkoły najpóźniej w przedostatnim dniu miesiąca poprzedzającego miesiąc objęty abonamentem (nie dotyczy opłat za m-c styczeń)
  • liczy się data wpływu przelewu na konto szkoły!
  • w tytule płatności należy wpisać imię i nazwisko dziecka, klasę oraz miesiąc, za który dokonywana jest wpłata
  • przed dokonaniem przelewu w kolejnym miesiącu (w przypadku jeżeli w poprzednim miesiącu były uprawnione (zgłoszone odpisy obiadów), rodzic powinien ustalić telefonicznie ilość odpisów z poprzedniego miesiąca (tel. 25 794-35-62)
  • niewykorzystane i podpisane (imię, nazwisko, klasa) kartki obiadowe należy przekazać w kopercie (podpisaną kopertę „Obiady” wrzucić do skrzynki kontaktowej w przedsionku szkoły).

JEŻELI OBIADY BĘDĄ OPŁACANE ZA NIEPEŁNY MIESIĄC TO W TYTULE PŁATNOŚCI NALEŻY UWZGLĘDNIĆ, KTÓRE DNI POWINNY BYĆ ODLICZONE 

WZÓR OPISU PRZELEWU: np. Jan Kowalski 3a, czerwiec bez 7, 14…

JEŻELI BYŁY JAKIEŚ ZGŁOSZONE ODPISY ZA MIESIĄC MAJ (PO UPRZEDNIEJ KONSULTACJI TELEFONICZNEJ Z INTENDENTEM) NALEŻY POMNIEJSZYĆ WPŁACANĄ KWOTĘ O ILOŚĆ TYCH ODPISÓW, A W TYTULE WPŁATY ZAZNACZYĆ – ODPISY ZA MAJ (ILOŚĆ DNI) np. Jan Kowalski klasa 3a, czerwiec - 3 odpisy za maj

PODPISANE KARTECZKI MAJOWE WŁOŻYĆ DO KOPERTY (na kopercie napisać OBIADY) KOPERTĘ WRZUCIĆ DO SKRZYNKI KONTAKTOWEJ W PRZEDSIONKU SZKOŁY.                                                                       UWAGA !

W miesiącu czerwcu nie odwołujemy i nie odpisujemy obiadów !

Przy jadłospisie zamieszczamy informację o alergenach występujących w produktach w przygotowanym obiedzie.

W związku z przywróceniem naukiw systemie hybrydowym w kl. 4-8 obiady na miesiąc maj wykupują:

klasy: 4 i 7 wykupują obiady na 4 dni maja, tj. 17, 18, 28, 31           czyli  4x4zł =16zł

klasy: 5, 6 i 8 wykupują obiady na 5 dni maja, tj. 19, 20, 21, 24, 31 czyli  5x4zł= 20zł

W tytule wpłaty należy wymienić dni, na które są wykupowane obiady !

np. Jan Kowalski 4a, majna dni: 17, 18, 28, 31, np. Adam Nowak 5a, maj na dni: 19, 20, 21, 24, 31

W dniach 25, 26 i 27 maja nie będzie zajęć dydaktyczno-wychowawczych (egzaminy klas 8) w związku z tym w w/w dniach obiady nie będą wydawane.

Uwaga !

W związku z zagrożeniem COVID-19 opłaty za obiady będą przyjmowane wyłącznie w formie przelewów na rachunek bankowy:

Szkoła Podstawowa nr 12 w Siedlcach ul. Unitów Podlaskich 16

08-110 Siedlce

ING BANK ŚLĄSKI: Nr konta: 19 1050 1953 1000 0023 5335 6211

Wpłat przelewem na miesiąc maj dla uczniów wszystkich klas (4-8) dokonujemy w dniach: od 10 maja do 13 maja 2021 roku

LICZY SIĘ DATA WPŁYWU PRZELEWU NA KONTO SZKOŁY !

(wpłaty dokonane po wyznaczonym terminie będą zwracane na konto wpłacającego !)

Cena obiadów na m-c maj wynosi:

17obiadów x 4zł= 68,00 zł   

W związku z przywróceniem nauki stacjonarnej w kl. 1-3 obiady na miesiąc maj (17 dni ) wykupują wszystkie klasy 1-3

W dniach 25, 26, 27 maja obiady nie będą wydawane (dni wolne, bez zajęć dydaktyczno-wychowawczych)

Na temat wykupowania obiadów dla uczniów klas 4-8 ukaże się dodatkowa informacja, przed ich planowanym powrotem do szkoły.

Uwaga !

W związku z zagrożeniem COVID-19 opłaty za obiady będą przyjmowane wyłącznie w formie przelewów na rachunek bankowy:

Szkoła Podstawowa nr 12 w Siedlcach ul. Unitów Podlaskich 16

08-110 Siedlce

ING BANK ŚLĄSKI: Nr konta: 19 1050 1953 1000 0023 5335 6211

Wpłat przelewem na miesiąc maj dla klas 1-3 dokonujemy w dniach: od 28 kwietnia do 01 maja 2021 roku  (17x4=68zł- obiady od 4maja)

Rozpoczynamy nabór uczniów do świetlicy na rok szkolny 2021/2022.

Pracujący rodzice, którzy chcą, aby ich dzieci uczęszczały do świetlicy w przyszłym roku szkolnym, proszeni są o wypełnianie kart świetlicowych (łącznie z klauzulą) do 25 lutego 2021 r. Karty można pobrać ze strony Internetowej szkoły (zakładka – świetlica) lub otrzymać od wychowawców świetlicy. Wypełnione karty można dostarczyć do świetlicy przez dziecko lub wrzucając do skrzynki kontaktowej w przedsionku szkoły.

Joomla Template - by Joomlage.com