Nasza szkoła
Odkrywamy talenty
Nasze wyróżnienia
25lecie szkoły
previous arrow
next arrow
 

vulcan

googleclassroom

instaling

fzaproszenie.jpg

11

ts

twojedane

bip sp12

12

herbsiedlec

wioskalogo

Dwunastka zaprasza

Rozpocznij_naukę_w-fill-312x175.png

Zapraszamy do obejrzenia filmu „Dwunastka zaprasza”

 https://youtu.be/yVhupfw0cG0

Cena obiadów na m-c styczeń wynosi:

10 obiadów x 4zł = 40,00 zł   

Uwaga !

W związku z zagrożeniem COVID-19 opłaty za obiady będą przyjmowane wyłącznie w formie przelewów na rachunek bankowy:

Szkoła Podstawowa nr 12 w Siedlcach, ul.Unitów Podlaskich 16

08-110 Siedlce

ING BANK ŚLĄSKI: Nr konta: 19 1050 1953 1000 0023 5335 6211

Wpłat przelewem na miesiąc styczeń dokonujemy w dniach:

I termin:  12stycznia – 14stycznia 2021 roku  (10x4 = 40zł - obiady od 18 stycznia)

II termin : 15 stycznia – 18 stycznia 2021 roku (8x4=32zł - obiady od 20 stycznia)

LICZY SIĘ DATA WPŁYWU PRZELEWU NA KONTO SZKOŁY !

(wpłaty dokonane po wyznaczonych terminach będą zwracane na konto wpłacającego !)

Szanowni Państwo,

 w związku z wysoką absencją pracowników oddziałów przedszkolnych zajęcia dydaktyczno-wychowawcze we wszystkich grupach przedszkolnych zostają zawieszone do dnia 24 grudnia 2020 r. Nauczyciele będą realizować proces dydaktyczno-wychowawczy za pomocą metod i technik kształcenia na odległość. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Z poważaniem

Hanna Głuchowska

Dyrektor Szkoły

Szanowni Państwo,

W związku z wysoką absencją pracowników oddziałów przedszkolnych zajęcia dydaktyczno-wychowawcze we wszystkich grupach przedszkolnych zostają zawieszone do dnia 21 grudnia 2020 r. Nauczyciele będą realizować proces dydaktyczno-wychowawczy za pomocą metod i technik kształcenia na odległość. O szczegółach pracy zdalnej zostaną Państwo poinformowani przez wychowawców grup. W poniedziałek, 21 grudnia, otrzymają Państwo informację dotyczącą pracy oddziałów przedszkolnych w dniach 22 – 24 grudnia.

Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Z poważaniem

Hanna Głuchowska

Dyrektor Szkoły

Dniem wolnym od  zajęć dydaktyczno-wychowawczych jest 2 listopada 2020 r.

Informacja  dla rodziców uczniów klas ósmych o terminach działań podejmowanych w procedurze przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021.

TERMIN

DZIAŁANIA

Do 30 września 2020r.

Złożenie przez rodziców/opiekunów prawnych pisemnych deklaracji o wybranym przez ucznia j. obcym nowożytnym.

Do 15 października 2020r.

Złożenie przez rodziców/opiekunów prawnych zaświadczeń o stanie zdrowia (o ile zachodzi taka potrzeba) oraz opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Do 20 listopada 2020r.

Pisemne poinformowanie rodziców/ opiekunów prawnych o przyznanych uczniom dostosowaniach.

Do 25 listopada 2020r.

Przyjęcie od rodziców/ opiekunów prawnych oświadczeń o korzystaniu lub rezygnacji z przyznanych uczniom dostosowań.

Do 25 lutego 2021r.

Przyjęcie od rodziców/ opiekunów prawnych informacji o zmianie języka obcego oraz przekazanie jej do OKE do 1 marca 2021r.

Do 26 lutego 2021r.

Poinformowanie uczniów oraz  ich rodziców/ opiekunów prawnych o warunkach przebiegu egzaminu ósmoklasisty. 

Do 24 maja 2021r.

Przyjęcie od uczniów zaświadczeń stwierdzających uzyskanie tytułu laureata lub finalisty konkursu/ olimpiady i przekazanie informacji do OKE.

25-27 maja 2021r.

Przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty w terminie głównym:

25 maja  - j. polski

26 maja - matematyka

27 maja  - j. angielski 

16-18 czerwca 2021r.

Przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym (dla uczniów, którzy z przyczyn losowych nie wzięli udziału w terminie głównym, lub ich egzamin został przerwany lub unieważniony):

16 czerwca - j. polski

17 czerwca  -matematyka

18 czerwca  -j. angielski 

2 lipca 2021r.

Udostępnienie w ZIU wyników egzaminu ósmoklasisty.

Do 8 lipca 2021r.

Przekazanie przez OKE do szkół zaświadczeń/ informacji o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.

9 lipca 2021r.

Wydanie zdającym zaświadczeń/ informacji o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Joomla Template - by Joomlage.com