Nasza szkoła
Odkrywamy talenty
Nasze wyróżnienia
25lecie szkoły
previous arrow
next arrow
 

vulcan

googleclassroom

instaling

fzaproszenie.jpg

11

ts

twojedane

bip sp12

12

herbsiedlec

wioskalogo

Dwunastka zaprasza

Rozpocznij_naukę_w-fill-312x175.png

Zapraszamy do obejrzenia filmu „Dwunastka zaprasza”

 https://youtu.be/yVhupfw0cG0

Ministerstwo Edukacji i Nauki

Departament Informacji i Promocji

Wydział komunikacji

Warszawa, 9 lipca 2021 r.

 

Gabinety stomatologiczne w szkołach otwarte także w wakacje

 

Ze względu na długotrwały okres nauki zdalnej dzieci nie mogły w pełni korzystać z opieki stomatologicznej. Wakacje to dobry czas, żeby to nadrobić. Zachęcamy dyrektorów szkół, aby wspólnie z dentystami ustalili sposób funkcjonowania gabinetów stomatologicznychw szkołach, który będzie uwzględniał specyfikę okresu wakacyjnego i poinformowali o tym rodziców. Przypominamy również, że podczas wakacji dzieci mogą korzystać z opieki stomatologicznej w gabinetach znajdujących się poza szkołami.

Klasa I – „Poznaję Boży świat” , ks. dr K. Mielnicki, E.    Kondrak, J. Snopek, Wyd. „Jedność”

Klasa II – „Odkrywam królestwo Boże”, ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak, Wyd. „Jedność”

Klasa III – „Jezus jest z nami”, ks. dr J. Czerkawski i in., Wyd. „Jedność”

Klasa IV – „Miejsce pełne BOGActw”, ks. dr K.Mielnicki, E. Kondrak, B. Nosek, Wyd. „Jedność”

Klasa V„Szczęśliwi, którzy szukają prawdy”, ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak, A. Sętorek, Wyd. „Jedność”

Klasa VI – „Tajemnice BOGAtego życia”, ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska, Wyd. „Jedność”

Klasa VII„Błogosławieni, którzy szukają Jezusa”, ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska, Wyd. „Jedność”

Klasa VIII–„Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi”, ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska, Wyd. „Jedność”

Cena obiadów na m-c czerwiec wynosi:

16 obiadów x 4zł = 64,00 zł   

W dniu 4 czerwca obiady nie będą wydawane (dzień wolny, bez zajęć dydaktyczno-wychowawczych)  

Uwaga !

W związku z zagrożeniem COVID-19 opłaty za obiady będą przyjmowane wyłącznie w formie przelewów na rachunek bankowy:

Szkoła Podstawowa nr 12 w Siedlcach ul. Unitów Podlaskich 16

08-110 Siedlce

ING BANK ŚLĄSKI: Nr konta: 19 1050 1953 1000 0023 5335 6211

Wpłat przelewem na miesiąc czerwiec dokonujemy w dniach:

I termin: 24 maja – 28 maja 2021 roku (16 x 4 = 64zł - obiady od 1 czerwca)

II termin : 1 czerwca – 3 czerwca (14 x 4 = 56zł - obiady od 7 czerwca)

LICZY SIĘ DATA WPŁYWU PRZELEWU NA KONTO SZKOŁY !

(wpłaty dokonane po wyznaczonych terminach będą zwracane na konto wpłacającego !)

ABONAMENTY OBIADOWE – WYDAWANE BĘDĄ PRZEZ WYCHOWAWCÓW KLAS DOWODU WPŁATY nie należy już drukować i przekazywać wychowawcy!

Zasady opłat przelewem:

  • przelew powinien być dokonany wcześniej, tak aby pieniądze wpłynęły na konto szkoły najpóźniej w przedostatnim dniu miesiąca poprzedzającego miesiąc objęty abonamentem (nie dotyczy opłat za m-c styczeń)
  • liczy się data wpływu przelewu na konto szkoły!
  • w tytule płatności należy wpisać imię i nazwisko dziecka, klasę oraz miesiąc, za który dokonywana jest wpłata
  • przed dokonaniem przelewu w kolejnym miesiącu (w przypadku jeżeli w poprzednim miesiącu były uprawnione (zgłoszone odpisy obiadów), rodzic powinien ustalić telefonicznie ilość odpisów z poprzedniego miesiąca (tel. 25 794-35-62)
  • niewykorzystane i podpisane (imię, nazwisko, klasa) kartki obiadowe należy przekazać w kopercie (podpisaną kopertę „Obiady” wrzucić do skrzynki kontaktowej w przedsionku szkoły).

JEŻELI OBIADY BĘDĄ OPŁACANE ZA NIEPEŁNY MIESIĄC TO W TYTULE PŁATNOŚCI NALEŻY UWZGLĘDNIĆ, KTÓRE DNI POWINNY BYĆ ODLICZONE 

WZÓR OPISU PRZELEWU: np. Jan Kowalski 3a, czerwiec bez 7, 14…

JEŻELI BYŁY JAKIEŚ ZGŁOSZONE ODPISY ZA MIESIĄC MAJ (PO UPRZEDNIEJ KONSULTACJI TELEFONICZNEJ Z INTENDENTEM) NALEŻY POMNIEJSZYĆ WPŁACANĄ KWOTĘ O ILOŚĆ TYCH ODPISÓW, A W TYTULE WPŁATY ZAZNACZYĆ – ODPISY ZA MAJ (ILOŚĆ DNI) np. Jan Kowalski klasa 3a, czerwiec - 3 odpisy za maj

PODPISANE KARTECZKI MAJOWE WŁOŻYĆ DO KOPERTY (na kopercie napisać OBIADY) KOPERTĘ WRZUCIĆ DO SKRZYNKI KONTAKTOWEJ W PRZEDSIONKU SZKOŁY.                                                                       UWAGA !

W miesiącu czerwcu nie odwołujemy i nie odpisujemy obiadów !

Przy jadłospisie zamieszczamy informację o alergenach występujących w produktach w przygotowanym obiedzie.

W związku z przywróceniem naukiw systemie hybrydowym w kl. 4-8 obiady na miesiąc maj wykupują:

klasy: 4 i 7 wykupują obiady na 4 dni maja, tj. 17, 18, 28, 31           czyli  4x4zł =16zł

klasy: 5, 6 i 8 wykupują obiady na 5 dni maja, tj. 19, 20, 21, 24, 31 czyli  5x4zł= 20zł

W tytule wpłaty należy wymienić dni, na które są wykupowane obiady !

np. Jan Kowalski 4a, majna dni: 17, 18, 28, 31, np. Adam Nowak 5a, maj na dni: 19, 20, 21, 24, 31

W dniach 25, 26 i 27 maja nie będzie zajęć dydaktyczno-wychowawczych (egzaminy klas 8) w związku z tym w w/w dniach obiady nie będą wydawane.

Uwaga !

W związku z zagrożeniem COVID-19 opłaty za obiady będą przyjmowane wyłącznie w formie przelewów na rachunek bankowy:

Szkoła Podstawowa nr 12 w Siedlcach ul. Unitów Podlaskich 16

08-110 Siedlce

ING BANK ŚLĄSKI: Nr konta: 19 1050 1953 1000 0023 5335 6211

Wpłat przelewem na miesiąc maj dla uczniów wszystkich klas (4-8) dokonujemy w dniach: od 10 maja do 13 maja 2021 roku

LICZY SIĘ DATA WPŁYWU PRZELEWU NA KONTO SZKOŁY !

(wpłaty dokonane po wyznaczonym terminie będą zwracane na konto wpłacającego !)

Cena obiadów na m-c maj wynosi:

17obiadów x 4zł= 68,00 zł   

W związku z przywróceniem nauki stacjonarnej w kl. 1-3 obiady na miesiąc maj (17 dni ) wykupują wszystkie klasy 1-3

W dniach 25, 26, 27 maja obiady nie będą wydawane (dni wolne, bez zajęć dydaktyczno-wychowawczych)

Na temat wykupowania obiadów dla uczniów klas 4-8 ukaże się dodatkowa informacja, przed ich planowanym powrotem do szkoły.

Uwaga !

W związku z zagrożeniem COVID-19 opłaty za obiady będą przyjmowane wyłącznie w formie przelewów na rachunek bankowy:

Szkoła Podstawowa nr 12 w Siedlcach ul. Unitów Podlaskich 16

08-110 Siedlce

ING BANK ŚLĄSKI: Nr konta: 19 1050 1953 1000 0023 5335 6211

Wpłat przelewem na miesiąc maj dla klas 1-3 dokonujemy w dniach: od 28 kwietnia do 01 maja 2021 roku  (17x4=68zł- obiady od 4maja)

Joomla Template - by Joomlage.com