Nasza szkoła
Odkrywamy talenty
Nasze wyróżnienia
25lecie szkoły
previous arrow
next arrow
 

vulcan

googleclassroom

instaling

fzaproszenie.jpg

11

ts

twojedane

bip sp12

12

herbsiedlec

wioskalogo

Dwunastka zaprasza

Rozpocznij_naukę_w-fill-312x175.png

Zapraszamy do obejrzenia filmu „Dwunastka zaprasza”

 https://youtu.be/yVhupfw0cG0

Informujemy, że Mazowiecki Kurator Oświaty organizuje konferencję on-line dla zainteresowanych rodziców, dotyczącą szczepień dzieci od 12. roku życia. Konferencja odbędzie się 3 września 2021r. o godzinie 18:00, pod linkiem:  https://youtu.be/dv6RCNwlYKk

Procedura bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19

na terenie Szkoły Podstawowej nr 12 w Siedlcach

w roku szkolnym 2021/2022

 

§1

Ogólne zasady organizacji pracy

Cena obiadów na m-c wrzesień wynosi:

21 obiadów x 4zł= 84,00 zł   

Uwaga !

W związku z zagrożeniem COVID-19 opłaty za obiady będą przyjmowane wyłącznie  w formie przelewów na rachunek bankowy:

Szkoła Podstawowa nr 12 w Siedlcach, ul. Unitów Podlaskich 16 08-110 Siedlce

ING BANK ŚLĄSKI: Nr konta: 19 1050 1953 1000 0023 5335 6211

Wpłat przelewem na miesiąc wrzesień dokonujemy w dniach:

od 25 sierpniado 30 sierpnia 2021 roku (21x4=84zł- obiady od 2 września)

UWAGA!

DODATKOWY TERMIN NA WYKUPIENIE OBIADÓW NA WRZESIEŃ:

OD 31 SIERPNIA DO 02 WRZEŚNIA 2021r.

19 obiadów x 4zł = 76zł

OBIADY WYDAWANE OD 6 WRZEŚNIA 2021r.

LICZY SIĘ DATA WPŁYWU PRZELEWU NA KONTO SZKOŁY !

(wpłaty dokonane po wyznaczonym terminie będą zwracane na konto wpłacającego !)

ABONAMENTY OBIADOWE – WYDAWANE BĘDĄ PRZEZ WYCHOWAWCÓW KLAS DOWODU WPŁATY nie należy już drukować i przekazywać wychowawcy!

Zasady opłat przelewem:

  • przelew powinien być dokonany wcześniej, tak aby pieniądze wpłynęły na konto szkoły najpóźniej w przedostatnim dniu miesiąca poprzedzającego miesiąc objęty abonamentem(nie dotyczy opłat za m-c styczeń)
  • liczy się data wpływu przelewu na konto szkoły!
  • w tytule płatności należy wpisać imię i nazwisko dziecka, klasę oraz miesiąc, za który dokonywana jest wpłata np. Jan Kowalski 1a, wrzesień

JEŻELI OBIADY BĘDĄ OPŁACANE ZA NIEPEŁNY MIESIĄC TO W TYTULE PŁATNOŚCI NALEŻY UWZGLĘDNIĆ, KTÓRE DNI POWINNY BYĆ ODLICZONE 

  np. Jan Kowalski 1a, wrzesień bez 7, 14, 22…..

  • przed dokonaniem przelewu w kolejnym miesiącu (w przypadku jeżeli w poprzednim miesiącu były zgłoszone odpisy obiadów), rodzic powinien ustalić telefonicznie ilość odpisów z poprzedniego miesiąca (tel. 25 794-35-62)
  • niewykorzystane i podpisane (imię, nazwisko, klasa) kartki obiadowe należy przekazać w kopercie (podpisaną kopertę „Obiady” wrzucić do skrzynki kontaktowej w przedsionku szkoły).

W przypadku odwołania obiadów należy to zrobić najpóźniej tego samego dnia do godziny 9:00 dzwoniąc do pani intendentki pod numer: 25 794-35-62 lub do sekretariatu pod numer: 25 794-35-51

Nie zgłoszenie do godz. 9:00 rezygnacji z obiadu danego dnia skutkuje brakiem możliwości jego odliczenia w kolejnym miesiącu.    

Przy jadłospisie zamieszczamy informację o alergenach występujących w produktach w przygotowanym obiedzie.

 

W dniu 1.09.2021 uczniowie klas I wraz z jednym rodzicem/opiekunem spotykają się  z dyrektorem i wychowawcami na hali sportowej wg podanego planu

Kl. I a - 8.30

Kl. I b - 9.30

Kl. I c - 10.30

Kl. I d - 11.30

Joomla Template - by Joomlage.com