Nasza szkoła
Odkrywamy talenty
Nasze wyróżnienia
25lecie szkoły
previous arrow
next arrow
 

vulcan

googleclassroom

instaling

fzaproszenie.jpg

11

ts

twojedane

bip sp12

12

herbsiedlec

wioskalogo

Dwunastka zaprasza

Rozpocznij_naukę_w-fill-312x175.png

Zapraszamy do obejrzenia filmu „Dwunastka zaprasza”

 https://youtu.be/yVhupfw0cG0

Psycholog oraz pedagodzy szkolni są do Państwa dyspozycji!

Jako pełnoprawni opiekunowie uczniów uczęszczających do naszej szkoły jesteście partnerami w naszej pracy wychowawczej, dlatego też zależy nam na owocnej współpracy. Pamiętajcie Państwo, że o problemach swoich dzieci należy rozmawiać, gdyż tylko wtedy możliwa jest skuteczna pomoc. Naszym zadaniem jest poznawanie indywidualnych potrzeb uczniów, analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych oraz organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli. Zajmujemy się również działaniami profilaktyczno – wychowawczymi, staramy się zorganizować opiekę i pomoc materialną uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Nieustannie współpracujemy z Dyrekcją szkoły, nauczycielami, wychowawcami klas oraz instytucjami służącymi pomocą dzieciom i rodzinie. Cały czas doskonalimy swój warsztat pracy i podnosimy kwalifikacje. Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby zapytać nas o to, co ich interesuje, zasięgnąć porady albo najzwyczajniej porozmawiać o tym co się dzieje w szkole. Nasz gabinet znajduje się na parterze szkoły w sali 013. Tel. kontaktowy: 25 794-35-58

Godziny pracy pedagogów szkolnych w roku szkolnym 2020/2021:

Poniedziałek 12.00-16.00                                            Wtorek 8.00-16.00                    Środa 8.30-14.00                                                       Czwartek 8.00-14.00                                  Piątek 8.00-13.00

mgr Katarzyna Borkowska

mgr Aneta Nasiłowska

Godziny pracy psychologa szkolnego w roku szkolnym 2020/2021:

Poniedziałek 11:00 - 14:00                                        Wtorek 11:00 - 12:00 i 16:00- 17:00
Środa 12:00-14:00                                                     Piątek 10:00-13:00

mgr Emilia Paczuska

Dzień 14 października jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.                     

W tym dniu będą zorganizowane zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w świetlicy szkolnej. Świetlica prowadzi zajęcia w godz. 7.00 – 17.00.

Dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021 będą:

 1. 2 listopada 2020 r.
 2. 4 stycznia 2021 r.
 3. 5 stycznia 2021 r.
 4. 30 kwietnia 2021 r.
 5. 25 maja 2021 r. egzamin ósmoklasisty – j. polski
 6. 26 maja 2021 r. egzamin ósmoklasisty – matematyka
 7. 27 maja 2021 r. egzamin ósmoklasisty – j. obcy
 8. 4 czerwca 2021 r.

Dni wolne przeznaczone na egzaminy ósmoklasisty mogą ulec zmianie na podstawie decyzji MEN i CKE.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego w Siedlcach informuje, że w związku ze zdiagnozowaniem jednego z nauczycieli w kierunku COVID - 19,  po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Siedlcach oraz zgody organu prowadzącego, w sześciu oddziałach zostały zawieszone zajęcia stacjonarne na okres od 5 do 9 października. Nauczanie w tych oddziałach realizowane jest za pomocą metod i technik kształcenia na odległość. Wszyscy rodzice oraz uczniowie tych oddziałów otrzymali niezbędne informacje.

Hanna Głuchowska

Dyrektor Szkoły

Klasy: V a, V b, VI c, VII e, VIII a, VIII c z powodu kwarantanny mają odwołane obiady od 5 do 9 października.

Informacje na temat obiadów szkolnych

Cena obiadów na m-c październik wynosi:

21obiadów x 4zł = 84,00 zł   

W dniu 14 października obiady nie będą wydawane (dzień bez zajęć dydaktycznych)  

Uwaga!

W związku z zagrożeniem COVID-19 opłaty za obiady będą przyjmowane wyłączniew formie przelewów na rachunek bankowy.

Szkoła Podstawowa nr 12 w Siedlcach

ul. Unitów Podlaskich 16

08-110 Siedlce

ING BANK ŚLĄSKI: Nr konta: 19 1050 1953 1000 0023 5335 6211

Wpłat przelewem na miesiąc październik dokonujemy w dniach:

I termin -  25 września – 29 września 2020 roku ( 21x4=84 zł -  obiady od 1 października)

II termin - 30 września – 3 października (19x4=76 zł - obiady od 5 października)

(wpłaty dokonane po wyznaczonych terminach będą zwracane na konto!)

ABONAMENTY OBIADOWE – WYDAWANE PRZEZ WYCHOWAWCĘ NA PODSTAWIE DOWODU WPŁATY!

Zasady opłat przelewem:

 • przelew powinien być dokonany wcześniej, tak aby pieniądze wpłynęły na konto szkoły najpóźniej w przedostatnim dniu miesiąca poprzedzającego miesiąc objęty abonamentem, liczy się data przelewu na konto szkoły! (nie dotyczy opłat za m-c styczeń)
 • w tytule płatności należy wpisać imię i nazwisko dziecka, klasę oraz miesiąc, za który dokonywana jest wpłata
 • przed dokonaniem przelewu w kolejnym miesiącu (w przypadku jeżeli w poprzednim miesiącu były uprawnione (zgłoszone odpisy obiadów), rodzic powinien ustalić telefonicznie ilość odpisów z poprzedniego miesiąca (tel. 25 794-35-62), niewykorzystane i podpisane (imię, nazwisko, klasa) kartki obiadowe należy przekazać w kopercie do wychowawcy.

JEŻELI OBIADY BĘDĄ OPŁACANE ZA NIEPEŁNY MIESIĄC TO W TYTULE PŁATNOŚCI NALEŻY UWZGLĘDNIĆ, KTÓRE DNI POWINNY BYĆ ODLICZONE 

WZÓR OPISU PRZELEWU: np. Jan Kowalski, 3a, październik bez 7,14

 • odpłatność za 1 obiad wynosi 4 zł
 • abonamenty będą wydawane uczniom u wychowawcy klasy po przedstawieniu dowodu wpłaty (wydruk z systemu bankowego)

Joomla Template - by Joomlage.com